ČSN ISO 16269-8 (010233)

Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů

ČSN ISO 16269-8 Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předpovědní intervaly se ukazují být užitečné, kdykoliv se vyžaduje nebo je požadováno předpovědět výsledky následného výběru daného počtu diskrétních jednotek z výsledku minulého výběru jednotek vyrobených za stejných podmínek. Zvláštní využití mají pro techniky, kteří potřebují mít možnost stanovit meze pro zhotovení určitého relativně malého počtu vyráběných jednotek. Důležitost tohoto nástroje roste se současným trendem směřujícím v určitých výrobních odvětvích k malým výrobním dávkám.
Přestože první přehledné články o předpovědních intervalech a jejich aplikacích byly publikovány dávno před rokem 1973, existuje stále překvapivý nedostatek uvědomění si důležitosti těchto intervalů, částečně pro nepřístupnost výzkumných prací pro potenciální uživatele, a částečně také pro záměnu s konfidenčními intervaly a se statistickými tolerančními intervaly. Záměr ČSN ISO 16269-8 je tedy dvojí:
- objasnit rozdíly mezi předpovědními intervaly, konfidenčními intervaly a statistickými tolerančními intervaly;
- poskytnout postupy pro některé z užitečných typů předpovědních intervalů, pro které existují rozsáhlé, nově vypočtené tabulky.
Informace o předpovědních intervalech, které jsou již mimo rámec ČSN ISO 16269-8, čtenář nalezne v bibliografii.

Označení ČSN ISO 16269-8 (010233)
Katalogové číslo 74046
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 112 stran formátu A4
EAN kód 8590963740461
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 16269-4 (010233)
Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot

ČSN ISO 16269-7 (010233)
Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly