Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN ISO 10813-1 Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí

3 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN ISO 10813-1 (011467)

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 0114 Mechanika

ICS: 17.160 Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů

Anotace obsahu normy

Vybrat vhodný systém pro generování vibrací je naléhavým problémem, pokud je to nezbytné pro určitou zkoušku, při nákupu nového zkušebního zařízení nebo při modernizaci již existujícího zařízení nebo při volbě mezi zařízeními, která jsou navržená zkušební laboratoří, nebo i tehdy, když samotná laboratoř nabízí své služby pro provedení takové zkoušky. Problém, jako je tento, může být vyřešen celkem snadno, pokud je současně uvážena řada faktorů:
- typ zkoušky, která má být provedena (zkoušení vlivu prostředí, normální a/nebo zrychlené, dynamické strukturní zkoušky, diagnostika, kalibrace atd.);
- požadavky, které mají být splněny;
- zkušební podmínky (jeden režim vibrací nebo kombinace vibrací, jedna vibrační zkouška nebo kombinovaná zkouška, například dynamická a klimatická zkouška);
- objekty, které mají být zkoušeny.
ČSN ISO 10813-1 se zabývá pouze zařízením, které má být použito při zkoušení vlivu prostředí a těmi postupy pro výběr, které jsou převládající pro splnění požadavků této zkoušky. Avšak uživatel má mít na paměti, že specifické podmínky zkoušky a specifický předmět, který má být zkoušen, mohou významně ovlivnit výběr. Tedy buzení zkušebního vzorku v klimatické komoře klade omezení na rozhraní generátoru vibrací a zkušební vzorek, který je rozměrný nebo má složitý tvar, mající řadu rezonancí ve všech směrech, vyžaduje použití většího zařízení než je to, které je specifikováno pro postupy v této části ČSN ISO 10813, ve kterých se předpokládá, že buzení bude aplikováno na tuhé těleso o stejné hmotnosti. Naneštěstí takové aspekty nemohou být snadno formalizovány a proto nejsou pokryty touto částí ČSN ISO 10813.
Pokud se očekává, že se zařízení použije pro zkoušky různých typů, mají se při výběru uvážit všechny možné aplikace. V následujících částech ISO 10813 bude pojednán problém případu, kdy je pořizován generátor vibrací, který má být použit jak při zkoušení vlivu prostředí, tak při dynamickém strukturním zkoušení. V této části ČSN ISO 10813 se předpokládá, že vybraný systém bude schopen budit zkoušený předmět až po specifikovanou hladinu. Aby bylo generováno buzení bez nežádoucího pohybu, má být použit vhodný řídicí systém. Výběr řídicího systému bude uvážen v další mezinárodní normě.
Je nutné zdůraznit, že systémy pro generování vibrací jsou složité stroje, takže správný výběr vždy vyžaduje určitou úroveň technického vyhodnocení. V důsledku toho se může zákazník při výběru zařízení pro vibrační zkoušku obrátit o pomoc ke třetí straně. V takovém případě tato část ČSN ISO 10813 může napomoci zákazníkovi při zjištění, zda je řešení navržené třetí stranou akceptovatelné nebo ne. Konstruktéři a výrobci mohou rovněž použít tuto část ČSN ISO 10813 pro vyhodnocení tržního prostředí.

Označení ČSN ISO 10813-1 (011467)
Katalogové číslo 74142
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963741420
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy