ČSN EN 50423-3 (333301)

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

Objednat


Cena: 4 300 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 11. 2020.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje souhrn NNA jednotlivých členských zemí dle přehledu uvedeného v části 2, které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení vn od 1kV do 45 kV včetně.
Norma doplňuje nebo pozměňuje požadavky uvedené v části 1 podle konkrétních národních podmínek. Obsahuje způsoby a určení klimatických zatížení prvků venkovních vedení a mezní stavy.
Stanovuje minimální vnitřní a venkovní vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Určuje dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky na mechanické elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků venkovních vedení.

Označení ČSN EN 50423-3 (333301)
Katalogové číslo 73898
Cena 2 700 Kč2700
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 432 stran formátu A4
EAN kód 8590963738987
Změny a opravy Z1 3.10t
Norma je platná do 1. 11. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50423-2 (333301)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů