Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2004

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
71662

ČSN EN ISO 3766 (013481) - prosinec 2004 aktuální vydání

Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu

340 Kč vč. DPH
71776

ČSN EN ISO 1463 (038189) - prosinec 2004

Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

230 Kč vč. DPH
71790

ČSN EN ISO 2177 (038191) - prosinec 2004

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

230 Kč vč. DPH
69821

ČSN 03 8900-4-2/změna Z1 (038900) - prosinec 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava

340 Kč vč. DPH
69820

ČSN 03 8900-4-3/změna Z1 (038900) - prosinec 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

350 Kč vč. DPH
71818

ČSN EN 215 (061150) - prosinec 2004

Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t


580 Kč vč. DPH
71509

ČSN EN 12067-2 (061809) - prosinec 2004

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení

340 Kč vč. DPH
71795

ČSN EN 303-3/změna A2 (075303) - prosinec 2004

Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

190 Kč vč. DPH
71765

ČSN EN 1514-7 (131550) - prosinec 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

230 Kč vč. DPH
71521

ČSN EN 1074-2/změna A1 (137111) - prosinec 2004

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

65 Kč vč. DPH
71876

ČSN EN 61003-1/změna Z1 (180105) - prosinec 2004

Systémy řízení průmyslových procesů. Přístroje s analogovými vstupy a s dvou- nebo vícestavovými výstupy. Část 1: Metody zkoušení provozních charakteristik

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71756

ČSN EN 60873-2 (180431) - prosinec 2004

Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
71855

ČSN EN 81-1/Oprava 4 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71854

ČSN EN 81-2/Oprava 4 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71853

ČSN EN 81-28/Oprava 1 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71852

ČSN EN 81-3/Oprava 1 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71851

ČSN EN 81-58/Oprava 1 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71850

ČSN EN 81-70/Oprava 1 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Změna bude zrušena k 31. květnu 2020.

20 Kč vč. DPH
71849

ČSN EN 81-72/Oprava 1 (274003) - prosinec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71313

ČSN EN ISO 15749-4 (325123) - prosinec 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační odpadní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
71777

ČSN IEC 50(702)/Oprava 1 (330050) - prosinec 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

20 Kč vč. DPH
71936

ČSN IEC 27-1/změna Z2 (330100) - prosinec 2004

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

190 Kč vč. DPH
71692

ČSN IEC 60027-3 (330100) - prosinec 2004 aktuální vydání

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t


262 Kč vč. DPH
71733

ČSN IEC 60027-3 +A1/změna Z1 (330100) - prosinec 2004

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické veličiny a jednotky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71736

ČSN EN 60447 ed. 2 (330173) - prosinec 2004 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

340 Kč vč. DPH
71827

ČSN EN 60447/změna Z1 (330173) - prosinec 2004

Elektrotechnické předpisy. Styk člověk-stroj. Zásady pro ovládání (idt IEC 447:1993)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71627

ČSN EN 50102/Oprava 1 (330335) - prosinec 2004

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

20 Kč vč. DPH
71628

ČSN EN 50014/změna Z1 (330370) - prosinec 2004

Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71629

ČSN EN 50018 ed. 3/změna Z1 (330372) - prosinec 2004

Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71372

TNI 33 2320 (332320) - prosinec 2004

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10

230 Kč vč. DPH
71826

ČSN EN 60310/změna Z1 (341580) - prosinec 2004

Drážní zařízení - Transformátory a tlumivky kolejových vozidel

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71630

ČSN 34 3100/Oprava 1 (343100) - prosinec 2004

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71605

ČSN EN 60811-5-1/změna A1 (347010) - prosinec 2004

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 5: Specifické metody pro plnicí směsi - Oddíl 1: Bod skápnutí - Oddělení oleje - Křehkost při nízké teplotě - Celkové číslo kyselosti - Nepřítomnost korozivních složek - Permitivita při 23 °C - Rezistivita při stejnosměrném napětí při 23 °C a 100 °C

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71877

ČSN IEC 60502-1 (347419) - prosinec 2004 aktuální vydání

Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) do 30 kV (Uₘ = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) a 3 kV (Uₘ = 3,6 kV)

550 Kč vč. DPH
71665

ČSN EN 50298/změna Z1 (357040) - prosinec 2004

Prázdné skříně pro rozváděče nn - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71697

ČSN EN 60439-1 ed. 2/změna A1 (357107) - prosinec 2004

Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71680

ČSN EN 60749-23 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč vč. DPH
71679

ČSN EN 60749-24 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 24: Zrychlená zkouška odolnosti proti vlhkosti - HAST bez předpětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
71682

ČSN EN 60749-33 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 33: Odolnost vůči velmi zrychlené zkoušce vlhkostí - Autokláv bez předpětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
71686

ČSN EN 60793-2-50/změna Z1 (359213) - prosinec 2004

Optická vlákna - Část 2-50: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71791

ČSN EN 61290-5-2 (359271) - prosinec 2004

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-2: Odrazové parametry - Metoda analýzy elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
71778

ČSN EN 60704-2-6/změna Z1 (361006) - prosinec 2004

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na sušičky prádla

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71917

ČSN EN 60335-2-29/změna Z1 (361040) - prosinec 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro nabíječe baterií

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71839

ČSN EN 60335-2-34 ed. 2/změna A11 (361040) - prosinec 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71879

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 (361045) - prosinec 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 7.10t, A11 2.19t


590 Kč vč. DPH
71843

ČSN EN 60335-2-34 ed. 3/změna A11 (361045) - prosinec 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71845

ČSN EN 60335-2-4 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71844

ČSN EN 60335-2-7 ed. 3/změna A1 (361045) - prosinec 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71725

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

125 Kč vč. DPH
71724

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

125 Kč vč. DPH
71848

ČSN EN 60086-2 ed. 2/změna A2 (364110) - prosinec 2004

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71887

ČSN EN 60896-2/změna Z1 (364332) - prosinec 2004

Staniční olověné akumulátory - Všeobecné požadavky a zkoušky - Část 2: Ventilem řízené typy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71842

ČSN EN 60896-21 (364332) - prosinec 2004

Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek

440 Kč vč. DPH
71794

ČSN EN 60896-22 (364332) - prosinec 2004

Staniční olověné baterie - Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy - Požadavky

350 Kč vč. DPH
71734

ČSN EN 60601-2-17 +A1/změna Z1 (364800) - prosinec 2004

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost dálkově řízených automatických přístrojů pro afterloading se zařízením gama

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71688

ČSN EN 50090-4-1 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1

570 Kč vč. DPH
71552

ČSN EN 50090-5-2 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

570 Kč vč. DPH
71753

ČSN EN 50090-7-1 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu

590 Kč vč. DPH
71828

ČSN 38 6420/změna Z2 (386420) - prosinec 2004

Průmyslové plynovody

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71825

ČSN EN 10048/Oprava 2 (420037) - prosinec 2004

Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

20 Kč vč. DPH
71236

ČSN EN 10289 (421011) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky

440 Kč vč. DPH
71235

ČSN EN 10290 (421013) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky

440 Kč vč. DPH
71838

ČSN EN 14287 (421463) - prosinec 2004

Hliník a slitiny hliníku - Specifické požadavky na chemické složení výrobků určených pro výrobu obalů a částí obalů

125 Kč vč. DPH
71323

ČSN EN ISO 10417 (451214) - prosinec 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
71947

ČSN 46 2300-2 (462300) - prosinec 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky

65 Kč vč. DPH
71948

ČSN 46 2300-6 (462300) - prosinec 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.08t


85 Kč vč. DPH
71766

ČSN EN ISO 11681-2/změna A1 (470195) - prosinec 2004

Lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71899

ČSN EN 14352 (560024) - prosinec 2004

Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč vč. DPH
71896

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - prosinec 2004 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie

230 Kč vč. DPH
71779

ČSN EN 14107 (588814) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)

190 Kč vč. DPH
71780

ČSN EN 14108 (588815) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč vč. DPH
71781

ČSN EN 14109 (588816) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč vč. DPH
71783

ČSN EN 14111 (588818) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla

190 Kč vč. DPH
71698

ČSN 64 1410/změna Z1 (641410) - prosinec 2004

Plasty. Alkydové pryskyřice. Základní společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71990

ČSN EN ISO 9371/Oprava 1 (641517) - prosinec 2004

Plasty - Fenolické pryskyřice v kapalném stavu nebo roztocích - Stanovení viskozity

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71822

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t


355 Kč vč. DPH
71823

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t


465 Kč vč. DPH
71824

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

230 Kč vč. DPH
71785

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
71866

ČSN EN ISO 20847 (656158) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč vč. DPH
71599

ČSN EN ISO 20763 (656282) - prosinec 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
71700

ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení

190 Kč vč. DPH
71701

ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu

125 Kč vč. DPH
71702

ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek

125 Kč vč. DPH
71703

ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin

125 Kč vč. DPH
71737

ČSN EN 14197-3 (697257) - prosinec 2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.06t


295 Kč vč. DPH
71455

ČSN EN 933-6/Oprava 1 (721193) - prosinec 2004

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Tekutost kameniva

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71456

ČSN EN 1367-3/Oprava 1 (721195) - prosinec 2004

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

20 Kč vč. DPH
71266

ČSN EN 12620/Oprava 1 (721502) - prosinec 2004

Kamenivo do betonu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70780

ČSN 72 1850/změna Z4 (721850) - prosinec 2004

Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71661

ČSN EN 12326-2/změna A1 (721891) - prosinec 2004

Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70208

ČSN EN 1338 (723038) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t


590 Kč vč. DPH
70209

ČSN EN 1339 (723039) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t


590 Kč vč. DPH
69554

ČSN EN 1340 (723040) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t


590 Kč vč. DPH
71886

ČSN 72 3210/změna Z2 (723210) - prosinec 2004

Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71835

ČSN EN 993-19 (726020) - prosinec 2004

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou

230 Kč vč. DPH
71074

ČSN EN 1007-4 (727565) - prosinec 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
71870

ČSN EN 1297 (727654) - prosinec 2004

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

230 Kč vč. DPH
71820

ČSN EN 1366-8 (730857) - prosinec 2004 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

350 Kč vč. DPH
71754

ČSN EN 12813 (738124) - prosinec 2004

Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování

230 Kč vč. DPH
71834

ČSN EN 14608 (746806) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla

190 Kč vč. DPH
71453

ČSN EN 14609 (746807) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

190 Kč vč. DPH
71743

ČSN EN 14456 (755717) - prosinec 2004

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí

230 Kč vč. DPH
71271

ČSN EN 12255-15 (756403) - prosinec 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

230 Kč vč. DPH
71774

ČSN EN 14360 (832765) - prosinec 2004

Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora

230 Kč vč. DPH
70834

ČSN EN 14470-1 (847520) - prosinec 2004

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
71072

ČSN EN ISO 8871-3 (855226) - prosinec 2004

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč vč. DPH
71799

ČSN EN 14136 (857022) - prosinec 2004

Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro

230 Kč vč. DPH
71927

ČSN EN 14254 (857023) - prosinec 2004

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

230 Kč vč. DPH
71321

ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.2.2 (872001) - prosinec 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
71447

ČSN ETSI EN 301 753 V1.2.1 (878586) - prosinec 2004 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro pevné digitální rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

550 Kč vč. DPH