ČSN (normy i změny) ze září 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5122 (010137) - září 2003

Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích

190 Kč

ČSN ISO 15188 (010504) - září 2003

Směrnice pro management projektu normalizace terminologie

230 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - září 2003

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

582 Kč

ČSN EN ISO 228-1 (014033) - září 2003

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

190 Kč

ČSN EN 1330-10 (015005) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

340 Kč

ČSN EN 13927 (015085) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení

190 Kč

ČSN EN 12795 (018304) - září 2003

Dopravní telematika - Vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC) - Datová vrstva DSRC: řízení logických spojů středního dosahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 14219 (021140) - září 2003

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

210 Kč

ČSN EN 14218 (021470) - září 2003

Šestihranné matice s přírubou - Jemný metrický závit

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 12501-1 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN 12501-2 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály

230 Kč

ČSN EN 12499 (038357) - září 2003

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

460 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15618-2 (050720) - září 2003 aktuální vydání

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12170 (060810) - září 2003 aktuální vydání

Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

340 Kč

ČSN EN 12171 (060811) - září 2003 aktuální vydání

Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

190 Kč

ČSN EN 13229/změna A1 (061205) - září 2003

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

340 Kč

ČSN EN 1266 (061403) - září 2003 aktuální vydání

Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

1 135 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12380 (136371) - září 2003

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 50325-1 (183060) - září 2003 aktuální vydání

Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50325-4 (183060) - září 2003

Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 4: CANopen

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-6 (200300) - září 2003

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)

230 Kč

ČSN EN 12415/změna A1 (200701) - září 2003

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Malé číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-1/Oprava 1 (252011) - září 2003

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

20 Kč

ČSN EN ISO 10360-4/Oprava 1 (252011) - září 2003

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

20 Kč

ČSN EN 61207-3/Oprava 1 (257401) - září 2003

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna bude zrušena k 31. červenci 2022.

20 Kč

ČSN EN 60746-3 (257402) - září 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 3: Elektrolytická vodivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13626 (269129) - září 2003

Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13298 (284205) - září 2003

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové vinuté pružiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3851 (313910) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice, přímé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3858 (313914) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Opěrný drát z oceli FE-PA 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3855 (313918) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Zátky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4051 (313920) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Připojovací otvory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4553 (313932) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kolena 90° k přivaření - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4554 (313933) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé spojky závitové - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4557 (313934) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí T spojky k přivaření - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4555 (313940) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kužele vnitřní k přivaření - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4556 (313941) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, ze žáruvzdorné oceli - Sestavy zátek - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4561 (313942) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Koleno 90° - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4562 (313943) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Redukce - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4563 (313944) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - T spojky - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4420 (314115) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky, ze slitiny oceli FE-PA3903

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4585 (314116) - září 2003

Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-444 (330050) - září 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN 33 0121/Oprava 1 (330121) - září 2003

Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

Změna byla zrušena k 5. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-11/změna Z1 (333160) - září 2003

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 2/změna A1 (334288) - září 2003

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55024/změna A2 (334289) - září 2003

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022/změna A2 (334290) - září 2003

Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC

340 Kč

ČSN EN 50123-2/změna Z1 (341561) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Jističe DC

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-4/změna Z1 (341561) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpínače DC in-line a uzemňovače DC venkovního provedení

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50123-5/změna Z1 (341561) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače nízkého napětí pro zvláštní použití v sítích DC

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 50123-6/změna Z1 (341561) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 1582/změna Z1 (341582) - září 2003

Stacionární transformátory v trakčních soustavách

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50329 (341582) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 4.11t

650 Kč

ČSN EN 50328 (341583) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

570 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

580 Kč

ČSN EN 54-4/změna A1 (342710) - září 2003

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

190 Kč

ČSN 34 7659-3F/změna Z2 (347659) - září 2003

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F)

125 Kč

ČSN 34 7659-5D/změna Z1 (347659) - září 2003

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5D-2)

65 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-2/změna A1 (351190) - září 2003

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

125 Kč

ČSN EN 60742/změna Z2 (351330) - září 2003

Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-1/Oprava 1 (351330) - září 2003

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60044-1/změna A2 (351358) - září 2003

Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu

Změna byla zrušena k 23. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60044-2/změna A2 (351358) - září 2003

Přístrojové transformátory - Část 2: Induktivní transformátory napětí

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60146-1-1/změna Z1 (351530) - září 2003

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60146-1-3/změna Z1 (351530) - září 2003

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

32 Kč

ČSN EN 62094-1 (354140) - září 2003

Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.04t

615 Kč

ČSN IEC 60884-1 (354515) - září 2003

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.04t, A2 3.14t, A1 3.14t, Oprava 2 1.15t

1 590 Kč

ČSN EN 60691/změna Z1 (354735) - září 2003

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60099-4/změna A2 (354874) - září 2003

Svodiče přepětí - Část 4: Bezjiskřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60831-1/změna A1 (358202) - září 2003

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Změna byla zrušena k 18. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60931-1/změna A1 (358203) - září 2003

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

125 Kč

ČSN EN 61249-2-10 (359062) - září 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61249-2-8 (359062) - září 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-8: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkanými skleněnými vlákny, impregnované modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61249-2-9 (359062) - září 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-9: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50377-9-1 (359242) - září 2003

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61823 (360065) - září 2003

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50294/změna A2 (360510) - září 2003

Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600) - září 2003 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.05t, A1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 60598-2-3/změna Z2 (360600) - září 2003

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení cest a ulic

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-36 ed. 2/změna Z1 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-37 ed. 2/změna Z1 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-45/změna Z1 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-49 ed. 2/změna Z1 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50 ed. 2/změna Z1 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-62/změna Z3 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-88/změna Z1 (361040) - září 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, Oprava 1 4.08t, A2 12.08t, A11 11.12t

810 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.08t, A1 12.08t, A11 11.12t, A12 8.16t

800 Kč

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 6.12t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.06t, Oprava 2 5.08t, A1 4.09t, A11 11.12t, A2 6.20t

990 Kč

ČSN EN 60335-2-50 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, A1 11.08t

425 Kč

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, A1 12.08t

485 Kč

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

340 Kč

ČSN EN 60896-1 +A2/změna Z1 (364332) - září 2003

Staniční olověné akumulátory. Všeobecné požadavky a zkoušky. Část 1: Uzavřené (obsahuje změnu A2:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60896-11 (364332) - září 2003

Staniční olověné baterie - Část 11: Uzavřené větrané typy - Všeobecné požadavky a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60622 ed. 2 (364373) - září 2003

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

230 Kč

ČSN IEC 622/změna Z2 (364373) - září 2003

Niklkadmiové hermetické hranolové akumulátory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 8601 (368601) - září 2003

Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-1/Oprava 1 (369737) - září 2003

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13463-1/Oprava 1 (389641) - září 2003

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10132-1 (420166) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 12441-2/změna A1 (420630) - září 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN EN 13615/Oprava 1 (420681) - září 2003

Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií

20 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované

440 Kč

ČSN EN 14057 (421377) - září 2003

Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 13347 (421531) - září 2003

Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení

230 Kč

ČSN EN 1981 (421560) - září 2003 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Předslitiny

230 Kč

ČSN EN 485-3 (427332) - září 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 847-2/Oprava 1 (496122) - září 2003

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 3727-1 (571603) - září 2003 aktuální vydání

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 1: Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 3727-2 (571603) - září 2003 aktuální vydání

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 2: Stanovení obsahu tukuprosté sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 3727-3 (571603) - září 2003

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 3: Výpočet obsahu tuku

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN 13677-1 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 1: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13677-2 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13677-3 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14118-1 (647812) - září 2003

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 1: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14118-2 (647812) - září 2003

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14118-3 (647812) - září 2003

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 543 (668540) - září 2003 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6845 (681192) - září 2003

Povrchově aktivní látky - Technické alkanové sulfonáty - Stanovení středí relativní molekulové hmotnosti alkanových monosulfonátů a obsahu alkanových monosulfonátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13926 (681193) - září 2003

Povrchově aktivní látky - Alkoxylované deriváty - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s N-methyl imidazolem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13458-2 (697258) - září 2003

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

806 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8872 (703362) - září 2003

Hliníkové lemovací uzávěry pro transfuzní, infuzní a injekční láhve - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12372/Oprava 1 (721145) - září 2003

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-6/Oprava 1 (721194) - září 2003

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 197-1/změna Z1 (722101) - září 2003

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 413-1/změna Z1 (722102) - září 2003

Cement pro zdění. Část 1: Specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 459-1/změna Z1 (722201) - září 2003

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2301/změna Z2 (722301) - září 2003

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

32 Kč

ČSN EN 658-4 (727560) - září 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 4: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce pod tlakem zkušebního vzorku s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0001-5 (730001) - září 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce

230 Kč

ČSN EN 12232 (735932) - září 2003

Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12233 (735933) - září 2003

Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky porostu přírodního trávníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12230 (735953) - září 2003

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 73 6110/změna Z2 (736110) - září 2003

Projektování místních komunikací

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN 74 7640/změna Z1 (747640) - září 2003

Domovní listovní schránky

65 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0101 (750101) - září 2003

Vodní hospodářství - Základní terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

405 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - září 2003

Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

230 Kč

ČSN EN 14011 (757706) - září 2003

Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13593 (770220) - září 2003

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13010 (771036) - září 2003

Balení - Jednotky balení - Požadavky na závěsný vystavovací štítek a jeho rozměry

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13844 (800711) - září 2003

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla

230 Kč

ČSN EN 13895 (800712) - září 2003

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování tahových vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - září 2003

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce

230 Kč

ČSN EN ISO 1530 (806416) - září 2003

Rybářské sítě - Popis a označování vázaných síťovin

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 8034/změna Z1 (838034) - září 2003

Skládkování odpadů - Odplynění skládek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.1.1 (872001) - září 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.1.1 (872001) - září 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.1 (872001) - září 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.2.1 (872001) - září 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 504 ed. 5 (872538) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 507 ed. 5 (872540) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 508 +A1 (872541) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 511 +A1 (872543) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 512 ed. 2 (872544) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 523 ed. 2 (872554) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 573 ed. 5 (872572) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 575 ed. 5 (872574) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 577 ed. 2 (872576) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 580-6 ed. 5 (872578) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 586 ed. 2 (872581) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní serie V mezi koncovým datovým zařízením a ukončujícím datovým zařízením (DTE - DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého zakončení (MT) (GSM 07.06)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 587-2 ed. 2 (872582) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) - Principy rozhraní (GSM 08.02)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 589 ed. 2 (872584) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace transportního mechanizmu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 591 ed. 2 (872586) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 592 ed. 2 (872587) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Všeobecná hlediska (GSM 08.51)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 594 ed. 2 (872589) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 596 ed. 5 (872591) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 597 ed. 4 (872592) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 538 ed. 2 (872603) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení transparentního faksimilního přenosu skupiny 3 (GSM 03.45)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 562 ed. 3 (872604) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 561 ed. 4 (872643) - září 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-21 V1.1.1 (875042) - září 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 676 V1.3.1 (875068) - září 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 (875101) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-15 V1.2.1 (875101) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 (875101) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V1.3.1 (875101) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (875101) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-9 V1.3.1 (875101) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.2.1 (875110) - září 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 839-1 V1.1.1 (875113) - září 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody, včetně požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu

550 Kč

ČSN ETS 300 075 (877508) - září 2003

Koncová zařízení (TE) - Zpracovatelná data videotexu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 294 V1.4.1 (879005) - září 2003

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625řádkovém televizním systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 231 V1.3.1 (879013) - září 2003

Televizní systémy - Specifikace systému programování domácích videomagnetofonů (PDC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 708 V1.2.1 (879018) - září 2003

Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 706 V1.2.1 (879020) - září 2003

Specifikace rozšířeného teletextu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 707 V1.2.1 (879021) - září 2003

Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro TV průvodce s použitím elektronického přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

97 Výměna dat

ČSN 97 9840 (979840) - září 2003

Geografická informace - Obrazová a mřížová data

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 18812 (981023) - září 2003

Zdravotnická informatika - Komunikace laboratorních informačních systémů s klinickými analyzátory - Využití mechanismu profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč