ČSN ES 59008-2 (358759) Zrušená norma

Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 2: Slovník

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato řada evropských specifikací stanoví požadavky na výměnu dat týkajících se holých polovodičových čipů, s nebo bez spojovacích struktur, a minimálně zapouzdřených polovodičových čipů.
Tato specifikace také uvádí doporučení pro hlavní výrobní odvětví na bezpečný způsob použití holého čipu, s nebo bez spojovacích struktur, a minimálně zapouzdřeného čipu.
ES 59008-2 uvádí slovník a definice, které jsou používány ve všech dalších částech specifikace. Je třeba ji používat spolu s ES 59008-1: Všeobecné požadavky.

Označení ČSN ES 59008-2 (358759)
Katalogové číslo 68380
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2003
Datum účinnosti 1. 10. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963683805
Změny a opravy Z1 7.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN 62258-1 (358759)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)