ČSN EN 1552 (444202) Zrušená norma

Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy

ČSN EN 1552 Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky, které musí být splněny pro minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která se mohou projevit v průběhu montáže, používání, údržby, oprav, demontáže a vyřazování z provozu důlních kombajnů a pluhových systémů používaných v podzemí dolů podle návodu k používání od výrobce.
Nezabývá se nebezpečím pocházejícím od elektrického vybavení, které je spojeno se strojem. Neobsahuje žádné požadavky vztahující se ke snížení prašnosti nebo nebezpečí vzniku požáru. Nebezpečí spojená s hlukem jsou rovněž vyňata z této normy, ale připravuje se samostatná norma, kde tato nebezpečí budou specifikována.
Rovněž se nezabývá porubovými hřeblovými dopravníky, krycími a nástavnými plechy a pomocnými zařízeními, jako jsou např. lasery atd.

Označení ČSN EN 1552 (444202)
Katalogové číslo 70059
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2006
Datum účinnosti 1. 5. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963700595
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 19225 (444202)
Tato norma nahradila ČSN EN 1552 (444202) z září 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)