Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2001

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
63520

ČSN ISO 832 (010149) - prosinec 2001

Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů

125 Kč vč. DPH
63585

ČSN EN ISO 9000/Oprava 1 (010300) - prosinec 2001

Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63608

ČSN EN ISO 9001/Oprava 1 (010321) - prosinec 2001

Systémy managementu jakosti - Požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63609

ČSN EN ISO 9004/Oprava 1 (010324) - prosinec 2001

Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63035

ČSN IEC 1163-1/Oprava 1 (010648) - prosinec 2001

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti. Část 1: Opravitelné objekty vyráběné v dávkách

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63499

ČSN ISO 11819-1/změna Z1 (011679) - prosinec 2001

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

32 Kč vč. DPH
63272

ČSN ISO 128-25 (013114) - prosinec 2001

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

230 Kč vč. DPH
63493

ČSN EN 81714-3 (013790) - prosinec 2001

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování

190 Kč vč. DPH
63347

ČSN EN 613 (061412) - prosinec 2001

Konvekční kamna na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.03t


960 Kč vč. DPH
63538

ČSN ISO 9905/Oprava 1 (113011) - prosinec 2001

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

20 Kč vč. DPH
62669

ČSN EN ISO 14644-4 (125301) - prosinec 2001

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
63619

ČSN EN ISO 9300/Oprava 1 (257713) - prosinec 2001

Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním (ISO 9300:1990)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63060

ČSN 33 0050-826/změna Z2 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62948

ČSN IEC 50(394) +A1/změna Z1 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 394: Přístroje jaderné techniky - Přístroje

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
58498

ČSN IEC 60050-195 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.02t


1 110 Kč vč. DPH
63485

ČSN 33 0600/změna Z1 (330600) - prosinec 2001

Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63249

ČSN EN 61000-5-7 (333432) - prosinec 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením (EM kód)

340 Kč vč. DPH
63120

ČSN 34 2710/změna Z8 (342710) - prosinec 2001

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62821

ČSN EN 54-5 (342710) - prosinec 2001

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.03t, Z1 4.17t


Norma bude zrušena k 28. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

572 Kč vč. DPH
63384

ČSN EN 60270 (345641) - prosinec 2001

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 10.16t


690 Kč vč. DPH
63267

ČSN 34 7005/změna Z1 (347005) - prosinec 2001

Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do a včetně 20,8/36 kV (Uₘ = 42 kV)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63266

ČSN 34 7006/změna Z1 (347006) - prosinec 2001

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63268

ČSN 34 7007/změna Z1 (347007) - prosinec 2001

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63369

ČSN 34 7010-82/změna Z2 (347010) - prosinec 2001

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63296

ČSN EN 50334 (347403) - prosinec 2001

Označování žil elektrických kabelů

125 Kč vč. DPH
63557

ČSN EN 50289-1-2 (347819) - prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance

125 Kč vč. DPH
63558

ČSN EN 50289-1-3 (347819) - prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-3: Elektrické zkušební metody - Elektrická pevnost

125 Kč vč. DPH
62426

ČSN EN 60044-7 (351358) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t


602 Kč vč. DPH
63388

ČSN EN 60512-1 (354055) - prosinec 2001

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

97 Kč vč. DPH
62761

ČSN EN 60934 +A1/změna Z1 (354175) - prosinec 2001

Jističe pro zařízení (CBE)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62616

ČSN EN 60934 ed. 2 (354175) - prosinec 2001

Jističe pro zařízení (CBE)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.07t, A2 10.13t


1 190 Kč vč. DPH
63023

ČSN IEC 651/změna Z3 (356870) - prosinec 2001

Zvukoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63385

ČSN EN 61243-5 (359724) - prosinec 2001

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

550 Kč vč. DPH
63610

ČSN IEC 61243-5/změna Z1 (359724) - prosinec 2001

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63330

ČSN EN 50294/změna A1 (360510) - prosinec 2001

Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63469

ČSN EN 61347-2-10 (360510) - prosinec 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.09t


465 Kč vč. DPH
63332

ČSN EN 61347-2-8 (360510) - prosinec 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.03t, A1 9.06t


485 Kč vč. DPH
63359

ČSN EN 60920 +A1/změna Z1 (360511) - prosinec 2001

Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63500

ČSN EN 60922/změna Z1 (360513) - prosinec 2001

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky pro výbojky (mimo zářivek pro všeobecné osvětlování) - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63217

ČSN EN 60924/změna Z1 (360597) - prosinec 2001

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63344

ČSN EN 50171 (360630) - prosinec 2001

Centrální napájecí systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.07t


250 Kč vč. DPH
63010

ČSN EN 60704-2-1/změna Z1 (361006) - prosinec 2001

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače prachu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63553

ČSN EN 60335-2-24 ed. 2/Oprava 1 (361040) - prosinec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63554

ČSN EN 60335-2-42 ed. 2/Oprava 1 (361040) - prosinec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63022

ČSN EN 60335-2-7/změna Z1 (361040) - prosinec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63467

ČSN EN 60730-2-9/změna A12 (361950) - prosinec 2001

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63383

ČSN EN 50344-1 (361960) - prosinec 2001

Výrobní kusové zkoušky pro řídicí zařízení v rozsahu platnosti souboru EN 60730 - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
63178

ČSN EN 60086-2/změna Z1 (364110) - prosinec 2001

Primární baterie - Část 2: Specifikační listy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63407

ČSN EN 60095-1/změna Z1 (364310) - prosinec 2001

Olověné startovací baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63204

ČSN EN 61217/změna A1 (364766) - prosinec 2001

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62569

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800) - prosinec 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

340 Kč vč. DPH
62739

ČSN EN 60601-1-1/změna Z1 (364800) - prosinec 2001

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62994

ČSN EN 60942/změna A1 (368822) - prosinec 2001

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62845

ČSN EN 61252/změna Z2 (368832) - prosinec 2001

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

230 Kč vč. DPH
62846

ČSN EN 61094-1 (368880) - prosinec 2001 aktuální vydání

Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony

230 Kč vč. DPH
62730

ČSN ISO/IEC 9596-1 (369646) - prosinec 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Společný protokol informací managementu - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
62731

ČSN ISO/IEC 9595 (369672) - prosinec 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Společná služba informací managementu

440 Kč vč. DPH
62946

ČSN ISO/IEC 9314-21 (369690) - prosinec 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 21: Sestava abstraktních testů pro testování shody protokolu fyzické vrstvy FDDI (PHY ATS)

340 Kč vč. DPH
62957

ČSN ISO/IEC TR 15044 (369977) - prosinec 2001

Informační technologie - Terminologie domácího elektronického systému (HES)

190 Kč vč. DPH
63328

ČSN EN 60998-1/změna A1 (370670) - prosinec 2001

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62559

ČSN EN 1653/změna A1 (421550) - prosinec 2001

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

65 Kč vč. DPH
62512

ČSN EN 13676 (500484) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
62511

ČSN EN 1541 (500491) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63324

ČSN EN 12396-3 (560017) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

230 Kč vč. DPH
63322

ČSN EN 13191-1 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů

230 Kč vč. DPH
63323

ČSN EN 13191-2 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 2: Stanovení anorganických bromidů

230 Kč vč. DPH
63162

ČSN EN 1122 (640231) - prosinec 2001

Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra

190 Kč vč. DPH
63380

ČSN EN ISO 8795 (643137) - prosinec 2001

Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů

340 Kč vč. DPH
63522

ČSN EN 12963 (668549) - prosinec 2001

Lepidla - Stanovení obsahu volného monomeru v lepidlech na bázi syntetických polymerů

190 Kč vč. DPH
63639

ČSN EN ISO 3668 (670530) - prosinec 2001

Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot

230 Kč vč. DPH
62136

ČSN 72 1187 (721187) - prosinec 2001

Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením

125 Kč vč. DPH
63375

ČSN ISO 10706 (757752) - prosinec 2001

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity látek pro Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

340 Kč vč. DPH
63271

ČSN EN ISO 12048 (770630) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkouška stlačováním a stohováním s použitím zkušebního lisu

230 Kč vč. DPH
63517

ČSN EN 13054 (770645) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení

190 Kč vč. DPH
63631

ČSN EN ISO 11378-2 (804410) - prosinec 2001

Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t


465 Kč vč. DPH
63599

ČSN EN 13312-1 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti

230 Kč vč. DPH
63598

ČSN EN 13312-2 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 2: Spojky

190 Kč vč. DPH
63597

ČSN EN 13312-3 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 3: Zařízení pro odběr vzorků a inokulaci

230 Kč vč. DPH
63596

ČSN EN 13312-4 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 4: Trubky a potrubí

190 Kč vč. DPH
63595

ČSN EN 13312-5 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 5: Armatury

230 Kč vč. DPH
63594

ČSN EN 13312-6 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 6: Přístrojové sondy

190 Kč vč. DPH
63417

ČSN EN 352-4 (832121) - prosinec 2001

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.06t


355 Kč vč. DPH
63392

ČSN EN 13274-1 (832205) - prosinec 2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

340 Kč vč. DPH
63391

ČSN EN 13274-2 (832205) - prosinec 2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

190 Kč vč. DPH
63390

ČSN EN ISO 13995 (832901) - prosinec 2001

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody pro zjištění odolnosti materiálů proti protržení a dalšímu dynamickému trhání

340 Kč vč. DPH
63539

ČSN EN ISO 7730/Oprava 1 (833563) - prosinec 2001

Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63501

ČSN EN 29241-3/změna A1 (833582) - prosinec 2001

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje (ISO 9241-3:1992)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63497

ČSN EN ISO 9241-1/změna A1 (833582) - prosinec 2001

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

230 Kč vč. DPH
63389

ČSN EN ISO 15098-1 (856018) - prosinec 2001

Stomatologické pinzety - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
62255

ČSN ETSI EN 301 419-7 V5.0.2 (872762) - prosinec 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Železniční pásmo (R-GSM) - Pohyblivé stanice - Přístup (GSM 13.67 verze 5.0.2)

230 Kč vč. DPH
63175

ČSN ETSI EN 301 502 V8.0.1 (872781) - prosinec 2001 aktuální vydání

Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.0.1)

230 Kč vč. DPH
62892

ČSN ETSI EN 300 199 V1.2.1 (873551) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování při obsazení (CFB) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63298

ČSN ETSI EN 300 220-1 V1.3.1 (875015) - prosinec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
63001

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.2.2 (875032) - prosinec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč vč. DPH
62807

ČSN ETSI EN 300 390-1 V1.2.1 (875041) - prosinec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební podmínky

770 Kč vč. DPH
62918

ČSN ETSI EN 301 649 V1.2.1 (875532) - prosinec 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62194

ČSN ETSI EN 301 442 V1.1.1 (876035) - prosinec 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

440 Kč vč. DPH
62193

ČSN ETSI EN 301 443 V1.1.1 (876036) - prosinec 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

440 Kč vč. DPH
63239

ČSN ETSI EN 301 459 V1.2.1 (876039) - prosinec 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

440 Kč vč. DPH
62888

ČSN ETSI EN 300 182-3 V1.4.1 (877035) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62889

ČSN ETSI EN 300 182-4 V1.4.1 (877035) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62890

ČSN ETSI EN 300 182-5 V1.4.1 (877035) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62891

ČSN ETSI EN 300 182-6 V1.4.1 (877035) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62897

ČSN ETSI EN 300 196-1 V1.3.2 (877040) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62898

ČSN ETSI EN 300 196-2 V1.3.2 (877040) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62899

ČSN ETSI EN 300 207-1 V3.1.1 (877059) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62900

ČSN ETSI EN 300 207-2 V3.1.1 (877059) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62901

ČSN ETSI EN 300 207-3 V3.1.1 (877059) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62902

ČSN ETSI EN 300 207-5 V3.1.1 (877059) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62895

ČSN ETSI EN 300 195-1 V2.1.1 (877069) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62896

ČSN ETSI EN 300 195-2 V2.1.1 (877069) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62903

ČSN ETSI EN 300 359-2 V1.4.1 (877081) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62904

ČSN ETSI EN 300 359-3 V1.4.1 (877081) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62905

ČSN ETSI EN 300 359-5 V1.4.1 (877081) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62909

ČSN ETSI EN 300 443-2 V1.3.1 (877095) - prosinec 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62910

ČSN ETSI EN 300 443-3 V1.2.1 (877095) - prosinec 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62911

ČSN ETSI EN 300 443-4 V1.2.1 (877095) - prosinec 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62912

ČSN ETSI EN 300 443-5 V1.3.1 (877095) - prosinec 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62913

ČSN ETSI EN 300 443-6 V1.3.1 (877095) - prosinec 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62894

ČSN ETSI EN 301 141-2 V1.3.1 (877142) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62914

ČSN ETSI EN 301 002-1 V1.3.1 (877145) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62915

ČSN ETSI EN 301 002-2 V1.3.1 (877145) - prosinec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63042

ČSN ETS 300 408 (878526) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry radioreléových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 58 GHz, u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

230 Kč vč. DPH
62893

ČSN ETSI EN 300 462-7-1 V1.1.2 (878529) - prosinec 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 7-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení používaných v místním uzlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63044

ČSN ETS 300 407 (878540) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry digitálních radioreléových systémů (DRRS) pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 55 GHz

340 Kč vč. DPH
62906

ČSN ETSI EN 301 213-2 V1.3.1 (878569) - prosinec 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody mnohonásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
62660

ČSN EN 13150 (910924) - prosinec 2001

Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63411

ČSN 91 6012 (916012) - prosinec 2001

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností

230 Kč vč. DPH