ČSN EN 13274-2 (832205) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

ČSN EN 13274-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma se týká obecné zkušební metody na stanovení praktických zkoušek Je zamýšlena jako doplněk k předmětovým normám pro ochranné prostředky dýchacích orgánů.
Tato evropská norma určuje obecný postup pro praktické zkoušky pro prostředky na ochranu dýchacích orgánů, kromě potápěčských dýchacích přístrojů. Účelem těchto zkoušek je subjektivně určit určité charakteristické vlastnosti a funkce přístroje při nošení zkušební osobou, která provádí simulaci praktického používání, které nelze stanovit zkouškami popsaných v jiných normách
Jsou stanoveny jak obecné předpoklady, které musí být splněny, aby přístroj vyhověl této zkoušce, tak i všeobecné požadavky na zkoušku. Zkouška je představována řadou různých činností, které musí zkušební osoba provádět (chůze, odpočinek, lezení za různých podmínek, přenášení břemen atd.). Po provedení zkoušek provede subjektivní hodnocení na základě seznamu, který obsahuje 24 otázek.

Označení ČSN EN 13274-2 (832205)
Katalogové číslo 63391
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2001
Datum účinnosti 1. 1. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963633916
Norma byla zrušena k 1. 3. 2020
a nahrazena ČSN EN 13274-2 (832205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13274-1 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

ČSN EN 13274-3 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

ČSN EN 13274-4 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem

ČSN EN 13274-5 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

ČSN EN 13274-6 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

ČSN EN 13274-7 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

ČSN EN 13274-8 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím