ČSN EN 352-4 (832121) Zrušená norma

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

ČSN EN 352-4 Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Mušlové chrániče sluchu s amplitudově závislým útlumem jsou určeny pro vytváření obnovy vnějšího zvuku útlumem zvuku s vysokou hladinou. Slouží pro použití v prostředí s přerušovaným nebo impulsním hlukem, a kde se přitom vyžaduje, aby byly slyšitelné vnější výstražné zvukové signály. Tato norma se týká především mušlových chráničů sluchu, které mají instalovaný elektronický obvod pro obnovu zvuku.
Tato část normy obsahuje specifikace mechanických vlastností, určené pro účely typových zkoušek, při nichž je zkoušen soubor čtyř vzorků mušlových chráničů. Požadavky a zkoušky v normě jsou zaměřeny zejména na vlastnosti hladinové závislosti mušlových chráničů.
Tato norma "Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušky: Mušlové chrániče sluchu s hladinovou závislostí" uvádí požadavky na osobní ochranné prostředky sluchu ve vztahu ke Směrnici 89/686/EHS - Osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb.

Označení ČSN EN 352-4 (832121)
Katalogové číslo 63417
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2001
Datum účinnosti 1. 1. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963634173
Změny a opravy A1 6.06t, Z1 6.21t
Norma byla zrušena k 30. 11. 2023
a nahrazena ČSN EN 352-4 ed. 2 (832121)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 352-1 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče

ČSN EN 352-10 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů

ČSN EN 352-2 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče

ČSN EN 352-3 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

ČSN EN 352-4 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí

ČSN EN 352-5 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

ČSN EN 352-6 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

ČSN EN 352-7 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

ČSN EN 352-8 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

ČSN EN 352-9 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

foo