ČSN EN 12396-3 (560017)

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

ČSN EN 12396-3 Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje UV-spektrometrickou metodu pro stanovení residuí fungicidů na bázi dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů v potravinách rostlinného původu, pro které byly určeny nízké hodnoty maximálních residuálních limitů. Tuto metodu lze použít pouze pro kvantifikaci sumy residuí celé skupiny fungicidů vyjádřené jako sirouhlík, není možná identifikace jednotlivých látek. Vzorek je zahříván s kyselinou chlorovodíkovou a chloridem cínatým za uvolňování sirouhlíku z přítomných dithiokarbamátů a/nebo thiuramdisulfidů. Sirouhlík je separován a jímán v methanolickém roztoku hydroxidu draselného ve formě xanthogenátu draselného, jehož koncentrace je měřena spektrometricky při vlnové délce 302 nm. Mezilaboratorní porovnání bylo provedeno pro cikorku, mrkvový džus, špenát, jablka a banány na koncentračních hladinách 0,01 - 0,03 mg/kg sirouhlíku a v normě jsou uvedeny příslušné meze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

Označení ČSN EN 12396-3 (560017)
Katalogové číslo 63324
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2001
Datum účinnosti 1. 1. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963633244
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12396-1 (560017)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

ČSN EN 12396-2 (560017)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie