ČSN EN 508-2 (747715) Zrušená norma

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 508 stanovuje požadavky na výrobky pro samonosnou skládanou krytinu střech vyrobenou z hliníkového plechu, a která je nebo není opatřena dodatečným organickým povlakem.
Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků a klasifikaci společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití.
Norma platí pro všechny skládané samonosné krytiny vyrobené z profilovaných plechů. Tyto profilované střešní plechy jsou navrženy pro zamezení pronikání větru, deště a sněhu do stavby a pro přenesení z toho plynoucího zatížení, včetně občasného zatížení při údržbě, do nosné konstrukce. Norma neobsahuje ustanovení týkající se podpůrné konstrukce, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.

Označení ČSN EN 508-2 (747715)
Katalogové číslo 63487
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2001
Datum účinnosti 1. 1. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963634876
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN 508-2 (747715)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 508-1 (747715)
Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

ČSN EN 508-3 +A1 (747715)
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

foo