ČSN (normy i změny) z května 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 1330-3 (015005) - květen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 304/změna A1 (075304) - květen 1999

Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

08 Turbíny

ČSN EN 45510-6-1 (081601) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-2 (081602) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-3 (081603) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-7 (081607) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4002/změna Z2 (274002) - květen 1999

Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4009-1/změna Z4 (274009) - květen 1999

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 8092-1 (304440) - květen 1999

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 1: Nože pro jednopólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-404 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 404: Příčné zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-405 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 405: Osové zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-406 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 406: Mechanická odolnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-408 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 408: Spojovací a rozpojovací síly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-410 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 410: Držení tělesa v krytu (osové)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-411 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 411: Držení tělesa v krytu (torzní)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-413 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 413: Přidržovací síla zemnícího pružinového systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-414 (311810) - květen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 414: Rozpojení konektorů uvolněním lanka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 27-2 +2A+2B/změna Z1 (330100) - květen 1999

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60317-0-5/změna Z1 (347307) - květen 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 5: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-39/změna Z1 (347307) - květen 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 35: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 15. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-40/změna Z1 (347307) - květen 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-4B (347660) - květen 1999

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a s pancířem z ocelových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

405 Kč

ČSN 34 7660-4C (347660) - květen 1999

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

295 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-3/změna A2 (354101) - květen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-2 (354620) - květen 1999

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 2: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) se společnými montážními vlastnostmi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 61076-4-105 (354621) - květen 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 105: Předmětová specifikace pro kruhové konektory o průměru 9 mm s 3 až 8 kontakty pro všestranné použití včetně telekomunikací a audio průmyslu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60099-4/změna A1 (354874) - květen 1999

Svodiče přepětí - Část 4: Bezjiskřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 132400/změna A2 (358282) - květen 1999

Dílčí specifikace: Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (Úroveň hodnocení D)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60679-4 (358432) - květen 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60679-4-1 (358432) - květen 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 166100 (358450) - květen 1999

Dílčí specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 749/změna Z1 (358799) - květen 1999

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61048/Oprava 1 (360525) - květen 1999

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-7/Oprava 1 (360600) - květen 1999

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

Změna bude zrušena k 30. březnu 2021.

20 Kč

ČSN EN 60570/Oprava 1 (360611) - květen 1999

Světelný přípojnicový rozvod pro svítidla

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50106/změna A1 (361040) - květen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 a EN 60967

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-2/změna A1 (361040) - květen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 601-2-19/změna A1 (364800) - květen 1999

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost novorozeneckých inkubátorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-6/změna Z1 (367211) - květen 1999

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 6: Optická zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61108-2 (367824) - květen 1999

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 2: Globální navigační družicový systém (GLONASS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-1 (369111) - květen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 1: Latinská abeceda č. 1

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-1/změna Amd.1 (369824) - květen 1999

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-1/změna Amd.2 (369824) - květen 1999

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 3360/změna Z2 (383360) - květen 1999

Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 6405/změna Z1 (386405) - květen 1999

Plynová zařízení. Zásady provozu

125 Kč

ČSN 38 9301/změna Z1 (389301) - květen 1999

Požární automobily. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12396-1 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12396-2 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 1841-1 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda

125 Kč

ČSN ISO 1841-2 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 0001/změna Z2 (630001) - květen 1999

Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže

32 Kč

ČSN 63 1534-2/změna Z2 (631534) - květen 1999

Zkoušení pneumatik. Prověřování trvanlivosti struktury plášťů pro nákladní automobily, autobusy a přípojná vozidla na bubnovém zkušebním stroji. Podmínky a postup zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 14130 (640663) - květen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku

230 Kč

ČSN EN ISO 13783 (643170) - květen 1999

Plastové potrubní systémy - Dvouhrdlové osově namáhané spojky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení těsnosti a pevnosti působením ohybu a vnitřního přetlaku

190 Kč

ČSN 64 4002/změna Z1 (644002) - květen 1999

Plasty. Standardní skelné lamináty

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 12185 (656012) - květen 1999

Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice

230 Kč

ČSN EN 12177 (656149) - květen 1999

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13759 (656165) - květen 1999

Ropné výrobky - Stanovení alkylnitrátů v motorových naftách - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 3104/Oprava 1 (656216) - květen 1999

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

20 Kč

ČSN EN ISO 13757 (656410) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 13758 (656412) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

250 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1934 (730545) - květen 1999

Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1737 (731364) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1738 (731365) - květen 1999

Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1741 (731368) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1742 (731369) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1740 (732029) - květen 1999

Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 11885/Oprava 1 (757387) - květen 1999

Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6341/Oprava 1 (757751) - květen 1999

Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7841 (757841) - květen 1999

Jakost vod - Stanovení mezofilních bakterií

190 Kč

ČSN 75 7842 (757842) - květen 1999

Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 4674-2 (804628) - květen 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti protržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12332-1 (804629) - květen 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-7 (806137) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-8 (806138) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12462 (831023) - květen 1999

Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13397-4 (856015) - květen 1999

Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 4: Stomatologické exkavátory - Typ kotoučový

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 766 ed. 1 (871538) - květen 1999

Podnikové telekomunikace (BTC) - Vícenásobné dostupné digitální pronajaté okruhy 64 kbit/s s integritou oktetů a se strukturovaným rozhraním 2048 kbit/s na obou koncích nebo na jednom z nich (D64M) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 13 (872576) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.21.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 580-1 ed. 2 (872578) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 1: Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 4.0.7)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 580-2 ed. 2 (872578) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 2: Transkódování (GSM 06.10 verze 4.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-3 ed. 2 (872578) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 3: Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 4.0.6)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 514 ed. 3 (872601) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.81 verze 4.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 540 ed. 3 (872609) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 578 ed. 11 (872610) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.20.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 578 ed. 12 (872610) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.21.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 913 ed. 4 (872696) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 914 ed. 4 (872697) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 915 ed. 4 (872698) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 969 ed. 2 (872706) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 933 ed. 3 (872718) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 934 ed. 3 (872719) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 4 (872722) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 946 ed. 4 (872723) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 960 ed. 2 (872734) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 972 ed. 2 (872738) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 4 (872742) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 961 ed. 2 (872745) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 965 ed. 2 (872746) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 5.0.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 967 ed. 2 (872747) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 968 ed. 2 (872748) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 917 ed. 1 (872758) - květen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikační programovací rozhraní GSM (GSM-API) (GSM 07.08 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 099 ed. 2 (873512) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace rozhraní bodu přístupu k paketovému manipulačnímu programu (PHI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 224 ed. 2 (875019) - květen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně zkušebních metod

570 Kč

ČSN ETS 300 396-1 ed. 1 (875086) - květen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 396-2 ed. 1 (875086) - květen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 396-3 ed. 1 (875086) - květen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 238 V1.1.3 (875520) - květen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby s přechodem mezi buňkami (služba typu D, třída pohyblivosti 2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 239 V1.1.3 (875521) - květen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby pro uzavřenou uživatelskou skupinu (služba typu D, třída pohyblivosti 1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 242 V1.1.3 (875522) - květen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Integrace DECT/GSM založená na terminálech s dvojím režimem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 356-34 ed. 1 (877068) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 34: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 356-35 ed. 1 (877068) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 35: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 356-36 ed. 1 (877068) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 646-2 ed. 1 (877117) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 646-3 ed. 1 (877117) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 646-4 ed. 1 (877117) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 011-1 ed. 2 (878502) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 011-2 ed. 2 (878502) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 2: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA a IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 011-3 ed. 2 (878502) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) a proformy implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA a IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-5-1 ed. 1 (878525) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-1-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 1-1: Definice a názvosloví pro synchronizační sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-2-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-3-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 3-1: Regulace rychlých a pomalých kolísání v synchronizačních sítích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-4-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-5-1 V1.1.2 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 5-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro provoz v zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-6-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-1: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 155 V1.1.1 (878554) - květen 1999

Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Jednosměrné monitorování funkční způsobilosti z hlediska síťového prvku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 814 ed. 1 (879031) - květen 1999

Digitální televize (DVB) - Rozhraní DVB pro sítě synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0227/změna Z2 (910227) - květen 1999

Nábytek. Zkoušení skříňového nábytku

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 91 0401/změna Z2 (910401) - květen 1999

Nábytek. Skříňový nábytek. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12105 (917871) - květen 1999

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování obsahu vlhkosti u slisovaného korku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč