ČSN EN 303-2 (075303) Zrušená norma

Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 303-2 Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění podle prEN 303-1 do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 1 000 kW a podle prEN 303-4 do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 70 kW a vybavené rozprašovacími hořáky na kapalná paliva podle EN 267, které jsou konstruovány pro provoz s kapalnými palivy. Požadavky této normy platí pro zkoušení typu kotlů určených k ústřednímu vytápění, které jsou zkoušeny ve zkušebním zařízení v souladu s předpisy pro zkoušení podle EN 304. Tato norma stanoví základní technické požadavky na vytápění pro kotle na kapalná paliva určené k ústřednímu vytápění.
POZNÁMKA - Tato norma se může použít i jako základ pro hodnocení sestavy kotel/hořák.

Označení ČSN EN 303-2 (075303)
Katalogové číslo 55730
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1999
Datum účinnosti 1. 6. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963557304
Změny a opravy A1 1.04t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN 303-2 (075303)
Tato norma nahradila ČSN EN 303-2 (075303) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 303-1 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-3 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

ČSN EN 303-4 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-5 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-6 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 303-7 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW