ČSN EN 60099-5 ed. 2 (354870) Zrušená norma

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

ČSN EN 60099-5 ed. 2 Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60099 není závazná norma, ale poskytuje informace, návod a doporučení pro volbu a použití svodičů přepětí, používaných v trojfázových sítích se jmenovitým napětím nad 1 kV. Týká se omezovačů přepětí bez jiskřišť podle definice v IEC 60099-4, svodičů bleskových proudů obsahujících struktury jiskřišť v sérii i paralelně - se jmenovitým napětím 52 kV a nižším podle definice v IEC 60099-6 a svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm pro venkovní přenosová a distribuční vedení (EGLA) podle definice v IEC 60099-8. Příloha H se zaměřuje na používání dřívějších svodičů přepětí SiC s jiskřištěm.
Princip koordinace izolace pro elektrickou síť je uveden v IEC 60071-1 a IEC 60071-2. V podstatě proces koordinace izolace představuje řízení rizik, jehož cílem je zajistit bezpečnou, spolehlivou a ekonomickou konstrukci a provoz vysokonapěťových elektrických sítí a rozvoden. Používání svodičů přepětí pomáhá dosáhnout izolační hladiny sítě a zařízení při současném udržení přijatelného rizika a nejlepších cenových nákladů.
Zavedení analytického modelování a simulace přechodových dějů napájecí sítě dále zvyšuje optimalizaci izolační hladiny zařízení. Výběr svodiče přepětí nabývá stále více na významu při navrhování a provozu napájecí sítě. Stojí za zmínku, že spolehlivost napájecí sítě a zařízení závisí na bezpečné rezervě přijaté uživatelem v návrhu a výběru zařízení a svodičů přepětí.
Zbytkové napětí svodiče přepětí je hlavním parametrem, kterému většina uživatelů věnuje značnou pozornost při volbě typu a výkonu. Typické maximální zbytkové napětí svodiče přepětí je uvedeno v příloze F. Je však pravděpodobné, že u některých sítí nebo v některých zemích jsou požadavky na spolehlivost sítě a návrh dostatečně jednotné, takže doporučení této normy mohou vést k definování úzkého sortimentu svodičů. Uživatel svodiče přepětí nebude muset v takovém případě aplikovat celý proces uvedený v této normě na jakoukoliv novou instalaci a může pokračovat výběrem parametrů vyplývajících z předcházející praxe.

Označení ČSN EN 60099-5 ed. 2 (354870)
Katalogové číslo 94612
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 126 stran formátu A4
EAN kód 8590963946122
Změny a opravy Z1 10.18t
Norma byla zrušena k 23. 2. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 (354870)
Tato norma nahradila ČSN EN 60099-5 (354870) z května 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60099-4 ed. 3 (354870)
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

ČSN EN 60099-9 (354870)
Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí

ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 (354870)
Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 (354870)
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

foo