Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1095 (832681) Zrušená norma

Palubní bezpečnostní postroje a bezpečnostní lana pro použití na rekreačních plavidlech - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 1095 (832681)
Katalogové číslo 55517
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1999
Datum účinnosti 1. 6. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963555171
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 12401 (328661)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1095:1998. Evropská norma EN 1095:1998 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na provedení, velikost, označení a zkušební metody pro palubní bezpečnostní postroje a bezpečnostní lana. Norma je použitelná na postroje a lana v následujících velikostech tělesné hmotnosti velikost 1 > 50 kg, velikost 2 > 20 kg <= 50 kg, velikost 3 <= 20 kg, které jsou zamýšleny pro nošení všemi osobami, plaví-li se v odkrytém kokpitu nebo na pracovní palubě rekreačního plavidla. Nejsou použitelné pro "trapézové" postroje pro malé čluny, windsurfingové postroje, nebo sedadlové postroje pro rychlé motorové čluny. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na bezpečnost, kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Označení a kapitolu 7 - Informace dodávané výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Ustanovení této normy, jak jsou vyjmenovány níže, podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 89/686/EHS, Přílohy II. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)". ČSN EN 1095 (83 2681) byla vydána v květnu 1999.