ČSN (normy i změny) z listopadu 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 5016/změna Z1 (015016) - listopad 1998

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků kapilárními metodami

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11306 (038138) - listopad 1998

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306: 1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 288-1/změna A1 (050311) - listopad 1998

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 288-2/změna A1 (050312) - listopad 1998

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 288-3/změna A1 (050313) - listopad 1998

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 288-4/změna A1 (050314) - listopad 1998

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 4: Zkoušky postupů obloukového svařování hliníku a jeho slitin

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1343/změna Z1 (061343) - listopad 1998

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč

ČSN EN 497 (061453) - listopad 1998

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití

350 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60953-2 (080033) - listopad 1998

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

770 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN ISO 9340/změna Z1 (195203) - listopad 1998

Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Stanovení deformací tvrdých kontaktních čoček

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9341/změna Z1 (195204) - listopad 1998

Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Stanovení vměstků a povrchových vad tvrdých kontaktních čoček

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 1310 (281310) - listopad 1998

Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t

414 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0250 (300250) - listopad 1998 aktuální vydání

Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.09t

372 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 12339 (328353) - listopad 1998

Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61234-2 (346475) - listopad 1998

Elektroizolační materiály - Metody zkoušení hydrolytické stability - Část 2: Tvářené reaktoplasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-1-3 (354055) - listopad 1998

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 3: Zkouška 1c - Elektrická vazební délka

125 Kč

ČSN EN 60512-19-3 (354055) - listopad 1998

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 19: Zkoušky chemické odolnosti - Oddíl 3: Zkouška 19c: Odolnost proti kapalinám

190 Kč

ČSN EN 61028/změna A2 (356220) - listopad 1998

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)

125 Kč

ČSN IEC 1452 (356639) - listopad 1998

Přístroje jaderné techniky - Měření emisí gama záření radionuklidů - Kalibrace a užití germaniových spektrometrů

590 Kč

ČSN EN 165000-5 (358765) - listopad 1998

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 5: Postup pro kvalifikační schválení

350 Kč

ČSN EN 61300-2-13 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-13: Zkoušky - Zrychlení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-27 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-27: Zkoušky - Prach - Laminární proudění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-29 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-29: Zkoušky - Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-36 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-36: Zkoušky - Hořlavost (nebezpečí vzplanutí)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-8 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-8: Zkoušky - Rázy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60662 +A4+A5+A6/změna A10 (360240) - listopad 1998

Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994)

Změna byla zrušena k 2. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60901/změna A1 (360277) - listopad 1998

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

590 Kč

ČSN EN 60598-1/změna Z3 (360600) - listopad 1998

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-27 +A2+A51/změna Z1 (361055) - listopad 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné použití vysílající ultrafialové a infračervené záření určené k ošetřování pleti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-58/změna Z1 (361055) - listopad 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické mycí stroje pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60107-7 (367006) - listopad 1998

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 7: Displeje HDTV

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13490-2 (369331) - listopad 1998

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru kompaktního disku jako média určeného pouze ke čtení a k jednorázovému zápisu pro výměnu informací - Část 2: Struktura nosiče a souboru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 14251 (369370) - listopad 1998

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 36-stopé magnetické pásky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14840 (369371) - listopad 1998

Informační technologie - Zásobník 12,65 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát Data - D3-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14834 (369837) - listopad 1998

Informační technologie - Distribuované zpracování transakcí - Specifikace XA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-1 (380210) - listopad 1998

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení

350 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5005/změna Z2 (395005) - listopad 1998

Zkoušení civilních palných zbraní

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 39 5006/změna Z2 (395006) - listopad 1998

Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

32 Kč

ČSN 39 5007/změna Z2 (395007) - listopad 1998

Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek

32 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 6310/změna Z2 (466310) - listopad 1998

Plemenní koně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 7092-18 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů

125 Kč

ČSN 46 7092-19 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu

125 Kč

ČSN 46 7092-21 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu

125 Kč

ČSN 46 7092-22 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů

125 Kč

ČSN 46 7092-23 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy

190 Kč

ČSN 46 7092-24 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových

190 Kč

ČSN 46 7092-25 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin

190 Kč

ČSN 46 7092-26 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů

125 Kč

ČSN 46 7092-27 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 46 7092-28 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji

125 Kč

ČSN 46 7092-29 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11215 (566143) - listopad 1998

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu kyseliny adipové v acetylovaných škrobových diadipátech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11216 (566144) - listopad 1998

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxymetylových skupin v karboxymetylovém škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11908 (673045) - listopad 1998

Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 67 3091/změna Z2 (673091) - listopad 1998

Stanovení odolnosti nátěrů v atmosférických podmínkách laboratorními zkouškami

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3231 (673096) - listopad 1998

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-3-1/změna Z1 (690010) - listopad 1998

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

65 Kč

ČSN EN 978 (698978) - listopad 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 821-2 (727535) - listopad 1998

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení teplotní vodivosti metodou laserového záblesku (nebo tepelného pulsu)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6401/změna Z1 (756401) - listopad 1998

Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10304-3 (757391) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů

340 Kč

ČSN EN ISO 11369 (757577) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12127 (800849) - listopad 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

190 Kč

ČSN EN 1876-1 (804623) - listopad 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem

190 Kč

ČSN EN 12240 (808901) - listopad 1998

Stuhové uzávěry - Stanovení celkové a užitné šířky pásku a užitné šířky uzávěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1731/změna A1 (832425) - listopad 1998

Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a/nebo sálavému teplu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 175 (832455) - listopad 1998

Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

230 Kč

ČSN EN 1149-2 (832845) - listopad 1998

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 20594-1/změna A1 (855210) - listopad 1998

Kuželové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 504 ed. 4 (872538) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 4.5.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 506 ed. 2 (872539) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 574 ed. 6 (872573) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 4.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 575 ed. 4 (872574) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 4.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 11 (872576) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.19.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 505 ed. 3 (872598) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 4.8.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 578 ed. 10 (872610) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.19.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 608 ed. 7 (872614) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.19.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 599 ed. 7 (872625) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 4.17.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 557 ed. 9 (872628) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.19.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 6 (872648) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.19.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 900 ed. 3 (872669) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Abecedy a jazykově specifické informace (GSM 03.38 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 901 ed. 3 (872670) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 902 ed. 3 (872671) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 904 ed. 2 (872673) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 5.3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 905 ed. 3 (872674) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03 verze 5.3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 906 ed. 2 (872675) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 5.3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 920 ed. 2 (872679) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 931 ed. 3 (872684) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 939 ed. 2 (872688) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.07 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 908 ed. 3 (872693) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 3 (872695) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 913 ed. 3 (872696) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 914 ed. 3 (872697) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 915 ed. 3 (872698) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 3 (872699) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 3 (872709) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 924 ed. 2 (872711) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 5.0.5)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 930 ed. 3 (872716) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 3 (872722) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 946 ed. 3 (872723) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 3 (872740) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 3 (872742) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 977 ed. 3 (872743) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 251 V4.1.2 (872749) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa chyb systému základnové stanice (BSS) (GSM 12.11 verze 4.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 243 V4.0.1 (872750) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 244 V4.0.1 (872751) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 245 V4.0.1 (872752) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Konverze kódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 246 V4.0.1 (872753) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 247 V4.0.1 (872754) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 248 V4.0.1 (872755) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nespojitý přenos (DXT) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 249 V4.0.1 (872756) - listopad 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 048 ed. 2 (873501) - listopad 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN - Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního okruhu (PVC) poskytované kanálem B s přístupem uživatele - základním a primárním

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 049 ed. 2 (873502) - listopad 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN - Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního okruhu (PVC) poskytované kanálem D s přístupem uživatele - základním a primárním

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 780 ed. 1 (873596) - listopad 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Širokopásmová přenosová služba orientovaná na spojení (BCOBS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 469 ed. 1 (873597) - listopad 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Správa síťového prvku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 478-1 ed. 1 (873598) - listopad 1998

Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Struktura a specifikace protokolu na rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 478-2 ed. 1 (873598) - listopad 1998

Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Struktura a specifikace protokolu na rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 2: Protokol síťového přístupu bez spojení (CLNAP) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 467 ed. 1 (873599) - listopad 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podpora přenosové služby převádění rámců (FRBS) v B-ISDN a spolupráce převádění rámců mezi B-ISDN a jinými sítěmi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 840 ed. 1 (874002) - listopad 1998

Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém utajení pro audiovizuální služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 841 ed. 1 (874003) - listopad 1998

Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Správa šifrovacího klíče a opravňovací systém pro audiovizuální služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-5 ed. 3 (875011) - listopad 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 225 ed. 3 (875020) - listopad 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů na VKV pro záchranná plavidla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-14 ed. 1 (875042) - listopad 1998

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 14: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 374-3 ed. 2 (877051) - listopad 1998

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkce spojování služeb (SSF) a specializované zdrojové funkce (SRF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 374-4 ed. 1 (877051) - listopad 1998

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkce spojování služeb (SSF) a specializované zdrojové funkce (SRF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 374-9 ed. 1 (877051) - listopad 1998

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1. (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 9: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro rozhraní mezi funkcemi řízení služeb (SCF) a funkcemi spojování služeb (SSF) a pro rozhraní mezi SCF a specializovanými zdrojovými funkcemi (SRF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 286-1 ed. 1 (877094) - listopad 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 286-4 ed. 1 (877094) - listopad 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 236 V1.2.2 (877536) - listopad 1998

Koncová zařízení (TE) - Protokol videotexu založeného na syntaxi - Zkoušení shody terminálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 481 V1.2.2 (877563) - listopad 1998

Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1 (877576) - listopad 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 192 V1.1.1 (879028) - listopad 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 234 V1.1.1 (879029) - listopad 1998

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 039 V1.1.1 (879538) - listopad 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 16 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč