ČSN P ENV 1995-2 (736212) Zrušená norma

Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1995-2:1997. Předběžná evropská norma ENV 1995-2:1997 má status české předběžné normy. ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Tato předběžná evropská norma a Národním aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1995-2:1997 použije pro návrh dřevěných mostů v ČR. Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty , definované jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1995-2:1997 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN). Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi EU a ESVO pro vytvoření obecných pravidel pro navrhování konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva, zdiva a hliníkových slitin, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seismických oblastech. Tato předběžná Evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu. Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti. Tuto předběžnou normu lze použít jako alternativní předpis k ČSN 73 6212. Rozsáhlá stavebně-technická norma, podobně jako jiné této skupiny. Má jen cca 45 stran. ČSN P ENV 1995-2 (73 6212) byla vydána v listopadu 1998.

Označení ČSN P ENV 1995-2 (736212)
Katalogové číslo 53944
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963539447
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1995-2 (736212)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1995-2 (736212)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

ČSN EN 1995-2/NA ed. A (736212)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges