Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1820 (852160) Zrušená norma

Anestetické zásobní vaky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 1820 (852160)
Katalogové číslo 53328
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963533285
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 1820 (852160)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1820:1997. Evropská norma EN 1820:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky na anestetické zásobní vaky pro použití v anestetických nebo dýchacích zařízeních. Obsahuje též požadavky na provedení hrdel, označení rozměrů, roztažnosti a podle potřeby i elektrického odporu. Vaky pro zvláštní použití, např. vlnovcové a samoexpandující vaky, nejsou předmětem této normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Těsnost, kapitolu 5 - Označení velikosti, kapitolu 6 - Objem, kapitolu 7 - Provedení, kapitolu 8 - Odolnost vůči tlaku potřebnému k roztažení vaku (tlak/ objem), kapitolu 9 - Elektrický odpor, kapitolu 10 - Požadavky na dodávku sterilních vaků, kapitol 11 - Značení a kapitolu 12 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E a informativní Přílohy F, G a Přílohu ZA. V této Příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků požadavků Směrnice 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující články této normy podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu ČSN EN 1820 (85 2160) byla vydána v listopadu 1998.

Náhled obsahu normy