ČSN (normy i změny) z prosince 1981

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 8600 (228600) - prosinec 1981

Formy tlakové licí. Technické podmínky

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5715 (425715) - prosinec 1981

Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5716 (425716) - prosinec 1981

Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 0611 (460611) - prosinec 1981

Osivo a sadba. Vzorkování a zkoušení sadby brambor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

372 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 0203 (480203) - prosinec 1981

Surové dříví. Kulatina. Třídění vad

125 Kč

ČSN 48 0204 (480204) - prosinec 1981

Surové dříví. Kulatina. Měření vad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.82, Z2 2.99t

262 Kč

ČSN 48 0205 (480205) - prosinec 1981

Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.82, Z2 10.98t

262 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 1209 (491209) - prosinec 1981

Listnaté rezivo. Prídavky na zosychanie

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0185 (560185) - prosinec 1981

Vzorkování piva

190 Kč

ČSN 56 0210-1 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 56 0210-2 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Senzorické skúšanie

340 Kč

ČSN 56 0210-3 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie hustoty

190 Kč

ČSN 56 0210-4 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie alkoholu

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0170-1 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Všeobecné ustanovenia

190 Kč

ČSN 58 0170-3 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia

32 Kč

ČSN 58 0170-4 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie sušiny

65 Kč

ČSN 58 0170-5 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie tuku

32 Kč

ČSN 58 0170-6 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie titrovateľných kyselín

65 Kč

ČSN 58 0170-7 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie chloridov

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2630 (792630) - prosinec 1981

Sedlářské usně. Postrojové chromitotříslené hlazenice z hovězin

125 Kč