Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1829 (441829) Zrušená norma

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a chelatometrická metoda stanovení obsahu kysličníku vápenatého a hořečnatého

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4418 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1829 (441829)
Katalogové číslo 4103
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963041032
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1207-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinou chlorovodíkovou a dusičnou, nerozpustný zbytek se odfiltruje a vytaví se směsí uhličitanu draselného a kyseliny borité. Tavenina se vylouží kyselinou chlorovodíkovou a změří absorbance roztoku za přítomnosti lanthanu v plameni vzduch-acetylen při vlnové délce 422,7 nm pro vápník a při vlnové délce 285,2 nm pro hořčík. Při nízkých koncentracích vápníku se doporučuje měřit v plameni oxid dusný-acetylén. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, a dotavení nerozpustného zbytku dvojsíranem draselným. Fe, Cr a Al se vysráží ve formě hydroxidů hexamethylentetraminem. Mn, Zn, Pb a Cu se oddělí chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexonthymolftalein a suma vápníku a hořčíku při pH 9 - 10 na indikátor eriochromčerň T. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1829 byla schválena 23.5.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila ČSN 44 1575 část 19 z r.1970.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 18 29
  • ČSN 441829
  • ČSN 44 18 29 : 1981
  • ČSN 441829:1981
  • ČSN 44 1829:1981