1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 73 1372 (731372) Aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu

ČSN 73 1372 Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí postup pro zkoušení betonových zkušebních těles ve tvaru hranolu, válců popř. jiných geometrických tvarů uvedených v informativní příloze (odebraných z konstrukce, zhotovených na stavbě či v laboratoři) metodou měření vlastních kmitočtů při podélném, příčném nebo kroutivém kmitání a hodnocení vlastností zkoušeného betonu ze zjištěných hodnot vlastních kmitočtů, tj. stanovení především dynamických modulů pružnosti (v tahu a tlaku, ve smyku), popř. dynamického Poissonova koeficientu a charakteristiky tlumení betonu. Z vyhodnocených charakteristik lze odvodit další vlastnosti betonu (např. rovnoměrnost pevnosti u betonových výrobků ve výrobně, změny kvality betonu s časem, změny pevnosti). Zkušební tělesa jiných materiálů lze zkoušet podle zásad a metodiky této normy, pokud je možné na nich spolehlivě změřit vlastní frekvence kmitání.

Označení ČSN 73 1372 (731372)
Katalogové číslo 90402
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963904023
Tato norma nahradila ČSN 73 1372 (731372) z prosince 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 13 72
  • ČSN 731372
  • ČSN 73 13 72 : 2012
  • ČSN 731372:2012
  • ČSN 73 1372:2012