ČSN 46 0611 (460611)

Osivo a sadba. Vzorkování a zkoušení sadby brambor

Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se zabývá způsobem odběru vzorků a prováděním zkoušek brambor. Postupy při těchto zkouškách jsou popsány. ČSN 46 0611 byla schválena 19.12.1981 a nabyla účinnosti od 1.5.1983.
"Změnou 1)-6/1999", vydanou v červnu 1999, se s účinností od 1.7.1999 ruší kapitola I a III. Nyní ČSN 46 0609 z června 1999.

Označení ČSN 46 0611 (460611)
Katalogové číslo 28952
Cena 340 Kč340
Datum schválení 29. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 5. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963289526
Změny a opravy Z1 6.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 06 11
  • ČSN 460611
  • ČSN 46 06 11 : 1981
  • ČSN 460611:1981
  • ČSN 46 0611:1981