Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 65 6060 (656060) Zrušená norma

Ropa a ropné výrobky. Balení, značení a doprava

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN 65 6060 (656060)
Katalogové číslo 4805
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963048055
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1415-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplňovalo 12 článků a 6 příloh. (Poznámka: Norma RVHP má 10 stran, doplněk 19 stran!) Čl. 011 upozorňuje, že pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví jsou v příloze 6. Tato - pouze v ČR platná - příloha má charakter obvyklých kapitol (příloh) v předmětových ČSN pro chemické sloučeniny: Jsou uvedeny podrobné pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, charakterizující akutní účinek a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Není uvedena žádná, v době schválení normy platná, NPK-P. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Na závěr této přílohy (kapitoly) je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a některých jiných látkách škodlivých zdraví, a není ji třeba v technické normě opakovat.) Norma RVHP platí pro ropu a ropné výrobky (včetně zkapalněných uhlovodíkových plynů) a určuje druhy obalů pro jejich balení; požadavky na obaly a balení; způsob dopravy kapalných a pevných ropných výrobků dálkovody, železniční, vodní a automobilovou dopravou a také způsoby značení ropy a ropných výrobků a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Samotná norma RVHP, která se týká balení, značení a dopravy, obsahuje také (v kapitole 4) požadavky na bezpečnost, které mají 8 článků. (To je v normě RVHP zcela ojedinělý případ.) Pokyny se soustřeďují na bezpečné provádění především stáčení a plnění ropy a ropných výrobků a věnují zvláštní pozornost ethylizovaným benzínům. Zabývají se tedy prevencí ohrožení zdraví otravou, úrazem, požárem, výbuchem apod. Vlastní kapitoly o balení, značení a dopravě se ochrany zdraví netýkají. ČSN 65 6060 byla schválena 23.10.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila ČSN 65 6060 z 7.5.1970.
"Změnou a)-2/1986" se s účinností od 1.4.1986 provádí v normě drobná textová úprava.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 65 60 60
  • ČSN 656060
  • ČSN 65 60 60 : 1981
  • ČSN 656060:1981
  • ČSN 65 6060:1981