ČSN 22 8600 (228600)

Formy tlakové licí. Technické podmínky

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí PCSN 61-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma doplňovala o dva články. PCSN platí pro konstrukci, výrobu, zkoušení, dodávání, provoz a bezpečnost tlakových licích forem, jejich součástí, používaných k výrobě tlakových odlitků z hliníku a jeho slitin, slitin hořčíku, mědi, zinku, olova, cínu podle ČSN 42 1431. Normalizovány jsou velmi podrobně technické požadavky, metody zkoušek a měření, značení, dokumentace, objednávání, dodávání, balení a skladování. Specifické bezpečnostní nebo hygienické otázky norma neobsahuje, některá její ustanovení mají přímou návaznost na zajištění bezpečnosti práce. ČSN 22 8600 byla schválena 23.12.1981 a nabyla účinnosti od 1.7.1982. Nahradila ČSN 22 8600 z roku 1975.

Označení ČSN 22 8600 (228600)
Katalogové číslo 25731
Cena 550 Kč550
Datum schválení 23. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 7. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A5
EAN kód 8590963257310
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 22 86 00
  • ČSN 228600
  • ČSN 22 86 00 : 1981
  • ČSN 228600:1981
  • ČSN 22 8600:1981