Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1804 (441804) Zrušená norma

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická a vážková metoda stanovení obsahu kysličníku křemičitého

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4418 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1804 (441804)
Katalogové číslo 4095
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963040950
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1225-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Platí pro železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety neobsahující baryum a určuje metodu stanovení obsahu oxidu křemičitého fotometricky pro hmotnostní zlomek oxidu křemičitého od 0,2 do 2,0 %, a vážkově při obsahu nad 2 %. Podstata fotometrické metody: Metoda je založena na vytavení vzorku s tetraboritanem sodným. Tavenina se rozpustí ve zředěné kyselině dusičné, přidá se molybdenan amonný a vzniklý komplex silikomolybdenové kyseliny se zredukuje kyselinou askorbovou na silikomolybdenovou modř. Měří se absorbance při vlnové délce 730 nm. Podstata vážkové metody: Metoda je založena na rozkladu vzorku sintrací s peroxidem sodíku a s dotavením nerozpustného zbytku. Kyselina křemičitá se vyloučí dvojím odpařením s kyselinou chloristou. Obsah oxidu křemičitého se vypočte z rozdílu hmotnosti vyžíhané sraženiny před a po jejím odkouření s kyselinou fluorovodíkovou. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1804 byla schválena 14.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila ČSN 44 1570 část 4 z r.1970.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 18 04
  • ČSN 441804
  • ČSN 44 18 04 : 1981
  • ČSN 441804:1981
  • ČSN 44 1804:1981