Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1804 (441804) Zrušená norma

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická a vážková metoda stanovení obsahu kysličníku křemičitého

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4418 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1804 (441804)
Katalogové číslo 4095
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963040950
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1225-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Platí pro železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety neobsahující baryum a určuje metodu stanovení obsahu oxidu křemičitého fotometricky pro hmotnostní zlomek oxidu křemičitého od 0,2 do 2,0 %, a vážkově při obsahu nad 2 %. Podstata fotometrické metody: Metoda je založena na vytavení vzorku s tetraboritanem sodným. Tavenina se rozpustí ve zředěné kyselině dusičné, přidá se molybdenan amonný a vzniklý komplex silikomolybdenové kyseliny se zredukuje kyselinou askorbovou na silikomolybdenovou modř. Měří se absorbance při vlnové délce 730 nm. Podstata vážkové metody: Metoda je založena na rozkladu vzorku sintrací s peroxidem sodíku a s dotavením nerozpustného zbytku. Kyselina křemičitá se vyloučí dvojím odpařením s kyselinou chloristou. Obsah oxidu křemičitého se vypočte z rozdílu hmotnosti vyžíhané sraženiny před a po jejím odkouření s kyselinou fluorovodíkovou. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1804 byla schválena 14.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila ČSN 44 1570 část 4 z r.1970.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 18 04
  • ČSN 441804
  • ČSN 44 18 04 : 1981
  • ČSN 441804:1981
  • ČSN 44 1804:1981