Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1762 (441762) Zrušená norma

Olověné koncentráty. Stanovení obsahu vizmutu fotometrickými metodami a metodou atomové absorpční spektrometrie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4417 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1762 (441762)
Katalogové číslo 4092
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963040929
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1154-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro olověné koncentráty a určuje fotometrické metody stanovení vizmutu při jeho obsahu od 0,001 do 0,4 % a metodu atomově absorpční spektrometrie (AAS) při obsahu vizmutu od 0,01 do 0,4 %. Princip fotometrické metody při obsahu vizmutu od 0,001 do 0,03 %: Metoda je založena na tvorbě červenooranžově zbarvené komplexní sloučeniny vizmutu s xylenolovou oranží po předchozím oddělení vizmutu od doprovodných prvků ve formě diethyldithiokarbamidanu. Fotometrické stanovení se provádí při vlnové délce 536 nm. Princip fotometrické metody při obsahu vizmutu od 0,03 do 0,4 %: Metoda je založena na tvorbě žlutě zbarvené komplexní sloučeniny vizmutu s thiomočovinou po oddělení vizmutu od rušivých prvků srážením s uhličitanem sodným. Fotometrické stanovení se provádí při vlnové délce 440 nm. AAS metoda platí pro obsahy vizmutu od 0,01 do 0,4 %. Princip AAS metody: Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselinách a stanovení vizmutu atomovou absorpční spektrometrií v prostředí kyseliny chlorovodíkové s použitím plamene vzduch-acetylén a rezonanční linie 223,1 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1762 byla schválena 23.5.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 část D.
"Změnou a)-2/1988" se s účinností od 1.4.1988 do normy zapracovávají 2 změny ST SEV 1154-78, schválené na 62. zasedání SKSN RVHP v r.1987.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 17 62
  • ČSN 441762
  • ČSN 44 17 62 : 1981
  • ČSN 441762:1981
  • ČSN 44 1762:1981