ČSN (normy i změny) ze srpna 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14020 (010920) - srpen 2023 aktuální vydání

Environmentální sdělení a programy pro produkty - Zásady a obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 11819-1 (011679) - srpen 2023

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/ASTM 52931 (011812) - srpen 2023

Aditivní výroba kovů - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost - Obecné zásady pro použití kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52936-1 (011812) - srpen 2023

Aditivní výroba polymerů - Zásady kvalifikace - Část 1: Obecné zásady a příprava zkušebních těles pro PBF-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - srpen 2023 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

990 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - srpen 2023 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

570 Kč

ČSN ISO 81346-10 (013710) - srpen 2023

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 10: Energetické systémy

440 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi

340 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel

340 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS

440 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Obecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - srpen 2023 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Aplikační profil interoperability pro DSRC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN IEC 60721-2-6 (038900) - srpen 2023

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-6: Podmínky vyskytující se v přírodě - Vibrace a otřesy při zemětřesení

340 Kč

ČSN IEC 721-2-6/změna Z1 (038900) - srpen 2023

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Vibrace a otřesy při zemětřesení

Změna bude zrušena k 19. lednu 2026.

32 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15610 (050315) - srpen 2023

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5173 (051124) - srpen 2023

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - srpen 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

570 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16510-1 ed. 2 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16510-2-1 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-1: Kamna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16510-2-2 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-2: Vestavné spotřebiče včetně krbových vložek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16510-2-3 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-3: Sporáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16510-2-4 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-4: Teplovodní kotle pro domácnost - Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16510-2-6 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-6: Kamna, vestavné spotřebiče a sporáky s mechanickou dodávkou dřevních pelet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - srpen 2023 aktuální vydání

Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13577-4 (065011) - srpen 2023 aktuální vydání

Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy

590 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1253-6 (136366) - srpen 2023 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm

340 Kč

ČSN EN 1253-7 (136366) - srpen 2023 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou s mechanickou zápachovou uzávěrkou

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 16147 +A1 (143015) - srpen 2023 aktuální vydání

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10943 (195010) - srpen 2023 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 4064-1/změna A11 (257811) - srpen 2023

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 4064-2/změna A11 (257811) - srpen 2023

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 4064-5/změna A11 (257811) - srpen 2023

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

125 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - srpen 2023 aktuální vydání

Měřidla tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - srpen 2023 aktuální vydání

Měřidla tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky

440 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - srpen 2023 aktuální vydání

Měřidla tepelné energie - Část 4: Zkoušky pro schválení typu

550 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - srpen 2023 aktuální vydání

Měřidla tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

230 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - srpen 2023 aktuální vydání

Měřidla tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

340 Kč

ČSN EN ISO 25377 (259301) - srpen 2023

Návod pro stanovení nejistoty v hydrometrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - srpen 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 16307-2 (268814) - srpen 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16307-3 (268814) - srpen 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0142 (270142) - srpen 2023 aktuální vydání

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

230 Kč

ČSN EN 13796-2 +A1/Oprava 1 (273021) - srpen 2023

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15566 (280119) - srpen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

570 Kč

ČSN EN 17824 (281515) - srpen 2023

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení pro doplňování tekutiny pro ošetření výfukových plynů (AUS 32)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 4210-1 ed. 2 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-1/změna Z1 (309000) - srpen 2023

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 ed. 2 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4210-2/změna Z1 (309000) - srpen 2023

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 4210-3 ed. 2 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-3/změna Z1 (309000) - srpen 2023

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 4210-4 ed. 2 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4210-4/změna Z1 (309000) - srpen 2023

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 4210-5 ed. 2 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-5/změna Z1 (309000) - srpen 2023

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 ed. 2 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4210-6/změna Z1 (309000) - srpen 2023

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - srpen 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8098 ed. 2/Oprava 1 (309043) - srpen 2023

Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

20 Kč

ČSN EN ISO 8098/změna Z1 (309043) - srpen 2023

Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

Změna bude zrušena k 31. červenci 2024.

32 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4650 (311708) - srpen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - srpen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3879 (312065) - srpen 2023

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro svařování - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2886 (313211) - srpen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2885 (313217) - srpen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4056-005 (314121) - srpen 2023

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 005: Plastové příchytky kabelů s kovovými zámky - Pro pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 1502 (322775) - srpen 2023 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Nástupní schody

190 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - srpen 2023 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Závěsné žebříky

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 62351-5 (335011) - srpen 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60216-5 ed. 2/změna Z1 (346416) - srpen 2023

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

Změna bude zrušena k 22. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 60216-6 ed. 2/změna Z1 (346416) - srpen 2023

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Změna bude zrušena k 2. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 (346416) - srpen 2023

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 (346416) - srpen 2023

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62631-3-1/změna Z1 (346462) - srpen 2023

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Změna bude zrušena k 27. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-1 ed. 2 (346462) - srpen 2023

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2/změna Z1 (350000) - srpen 2023

Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

Změna bude zrušena k 26. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60034-18-1 ed. 3 (350000) - srpen 2023

Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Obecné směrnice

340 Kč

ČSN EN IEC 61869-99 (351350) - srpen 2023

Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 60352-6/změna Z1 (354061) - srpen 2023

Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna bude zrušena k 11. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60352-6 ed. 2 (354061) - srpen 2023

Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62052-41 (356134) - srpen 2023

Vybavení pro měření elektrické energie - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 41: Metody a požadavky na registraci energie pro elektroměry měřící více druhů energie a vícesazbové elektroměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI IEC/TR 61439-0 (357107) - srpen 2023

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

550 Kč

ČSN EN 60384-20 ed. 3/změna Z1 (358291) - srpen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

Změna bude zrušena k 10. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60384-23 ed. 2/změna Z1 (358291) - srpen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 10. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-20 ed. 4 (358291) - srpen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-23 ed. 3 (358291) - srpen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60286-2 ed. 3/změna Z1 (358292) - srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60286-2 ed. 4 (358292) - srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4/změna Z1 (358292) - srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 5 (358292) - srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z2 (359223) - srpen 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-305 (359223) - srpen 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-305: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Trhání pásku (oddělitelnost), metoda G5

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-18 ed. 2/změna Z1 (359251) - srpen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě

Změna byla zrušena k 21. únoru 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-2-18 ed. 3 (359251) - srpen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2/změna Z1 (359270) - srpen 2023

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Změna bude zrušena k 23. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61280-1-4 ed. 3 (359270) - srpen 2023

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62819 (359729) - srpen 2023

Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50705 (360020) - srpen 2023

Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 62722-2-1/změna Z1 (360610) - srpen 2023

Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla

Změna bude zrušena k 28. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62722-2-1 ed. 2 (360610) - srpen 2023

Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky - LED svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60379/změna Z1 (361060) - srpen 2023

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

Změna bude zrušena k 14. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60379 ed. 2 (361060) - srpen 2023

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60904-5 ed. 2/změna A1 (364604) - srpen 2023

Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2/změna Z1 (364801) - srpen 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

Změna bude zrušena k 9. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 (364801) - srpen 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62087-2/změna Z1 (367004) - srpen 2023

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 62087-3/změna Z1 (367004) - srpen 2023

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62087-2 ed. 2 (367004) - srpen 2023

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62087-3 ed. 2 (367004) - srpen 2023

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50173-20 (367253) - srpen 2023

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 20: Alternativní kabelážní konfigurace

340 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5002 (395002) - srpen 2023

Civilní střelné zbraně a střelivo - Terminologie

770 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 16517 (478020) - srpen 2023 aktuální vydání

Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Mobilní lanovky pro svážení dřeva - Bezpečnost

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 460 (490082) - srpen 2023 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Návod k provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14734/Oprava 1 (490092) - srpen 2023

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo - Laboratorní metoda

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5263-3 (500220) - srpen 2023 aktuální vydání

Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 3: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě ≥ 85 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12355 (513045) - srpen 2023 aktuální vydání

Potravinářská strojní zařízení - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13732 ed. 2 (515510) - srpen 2023 aktuální vydání

Potravinářská strojní zařízení - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

590 Kč

ČSN EN 13732/změna Z1 (515510) - srpen 2023

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

Změna bude zrušena k 31. červenci 2025.

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN 17615 (640007) - srpen 2023 aktuální vydání

Plasty - Environmentální aspekty - Slovník

440 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - srpen 2023 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v rostlinných olejích

350 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - srpen 2023 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v odpařitelných simulantech

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12846-1 (657043) - srpen 2023 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

230 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - srpen 2023 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 927-14 (672010) - srpen 2023

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 14: Stanovení tahových vlastností nátěrových filmů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - srpen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - srpen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-10 (673161) - srpen 2023

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 10: Ochrana hran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15434-1 (701061) - srpen 2023

Lepicí tmely - Část 1: Lepené zasklívací tmely pro přímé vystavení světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - srpen 2023 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17092 (727509) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení korozní odolnosti monolitických keramik v kyselých a zásaditých roztocích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24370 (727542) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou trámečku se zářezem chevron (CNB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20509 (727544) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení oxidační odolnosti neoxidové monolitické keramiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17947 (727546) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody pro chemickou analýzu jemných prášků nitridu křemičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0527 (730527) - srpen 2023 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

340 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 2023 aktuální vydání

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník

340 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - srpen 2023

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN 1992-4 NA ed. A (731220) - srpen 2023

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

65 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - srpen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208) - srpen 2023 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailling rules

125 Kč

ČSN EN 1992-2/změna Z3 (736208) - srpen 2023

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

125 Kč

ČSN EN 1004-1 (738112) - srpen 2023 aktuální vydání

Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na bezpečnost a provedení

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12729 (755415) - srpen 2023

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13077 (755418) - srpen 2023

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12255-11 (756403) - srpen 2023

Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12255-4 (756403) - srpen 2023

Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7704 (757812) - srpen 2023

Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

76 Služby

ČSN ISO 3021 (761210) - srpen 2023

Dobrodružný cestovní ruch - Aktivity pěší turistiky a trekingu - Požadavky a doporučení

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 2418 (793801) - srpen 2023 aktuální vydání

Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Umístění a příprava zkušebních vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN P CEN/TS 17445 (806179) - srpen 2023

Geosyntetika - Standardní zkouška pro simulaci eroze vyvolané deštěm na povrchu svahu chráněném geosyntetickými výrobky před erozí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - srpen 2023 aktuální vydání

Geosyntetické jílové izolace - Stanovení indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 17673 (832755) - srpen 2023

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45544-1/změna Z1 (833635) - srpen 2023

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 45544-2/změna Z1 (833635) - srpen 2023

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 45544-3/změna Z1 (833635) - srpen 2023

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62990-1 (833635) - srpen 2023

Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.23t

675 Kč

ČSN EN IEC 62990-1/změna A11 (833635) - srpen 2023

Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů

125 Kč

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - srpen 2023

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei a dalších druhů žížal

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5370 (838236) - srpen 2023

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v peletách

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5361 (852110) - srpen 2023 aktuální vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21917 (852119) - srpen 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Hlasové protézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 81060-3 (852701) - srpen 2023

Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3630-2 (856021) - srpen 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18675 (856376) - srpen 2023

Stomatologie - Obrobitelné keramické polotovary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12983-1 (944303) - srpen 2023 aktuální vydání

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12983-2 (944303) - srpen 2023

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Obecné požadavky na keramické varné nádobí a skleněné pokličky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo