ČSN (normy i změny) z října 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18091 (010323) - říjen 2020

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě

945 Kč

ČSN EN IEC 61163-2 (010648) - říjen 2020

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - říjen 2020

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - říjen 2020 nové vydání

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 82079-1/změna Z1 (013782) - říjen 2020

Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky

Změna bude zrušena k 3. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 82079-1 ed. 2 (013782) - říjen 2020

Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů - Část 1: Zásady a obecné požadavky

550 Kč

ČSN ISO 68-1/změna Amd. 1 (014007) - říjen 2020

Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

65 Kč

ČSN ISO 68-2/změna Amd. 1 (014007) - říjen 2020

Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 2: Palcové závity

65 Kč

ČSN ISO 1501/změna Amd. 1 (014014) - říjen 2020

ISO miniaturní závity

65 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - říjen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Vlnitost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - říjen 2020

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - říjen 2020 nové vydání

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-4 (018237) - říjen 2020

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 4: Evropský profil o informacích o cestujících

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 14906/změna A1 (018382) - říjen 2020

Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

125 Kč

ČSN P CEN/TS 17400 (018500) - říjen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Prostředí s různými dodavateli, metodiky a překladače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17402 (018501) - říjen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Použití regionálních dopravních norem v prostředí s různými dodavateli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 17413 (018502) - říjen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Modely a definice pro nové režimy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - říjen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - říjen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8044 (038001) - říjen 2020 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Slovník

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1011-3 (052210) - říjen 2020 nové vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11118/změna A1 (078546) - říjen 2020

Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - říjen 2020 nové vydání

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky

350 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 20361/změna A1 (110040) - říjen 2020

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-2/změna A7 (130020) - říjen 2020

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

125 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - říjen 2020 nové vydání

Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 16867 (165195) - říjen 2020

Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62610-6 (188005) - říjen 2020

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 6: Recirkulace vzduchu a obtok vnitřních skříní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - říjen 2020 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - říjen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 840-1 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15153-1 (280121) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla

340 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-70-17 (310510) - říjen 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 6046 (314829) - říjen 2020

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-15 (319321) - říjen 2020 nové vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 15083 (325141) - říjen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - říjen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - říjen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-212/změna A3 (330050) - říjen 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

65 Kč

ČSN EN 61293/změna Z1 (330150) - říjen 2020

Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 10. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (330150) - říjen 2020

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2/Oprava 2 (333160) - říjen 2020

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61000-4-25/změna A2 (333432) - říjen 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP

125 Kč

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2/změna A2 (334210) - říjen 2020

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

125 Kč

ČSN EN 55014-1 ed. 4/změna A11 (334214) - říjen 2020

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

65 Kč

ČSN EN IEC 55015 ed. 5/změna A11 (334215) - říjen 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

65 Kč

ČSN EN 55011 ed. 4/změna A11 (334225) - říjen 2020

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

125 Kč

ČSN EN 55032 ed. 2/změna A11 (334232) - říjen 2020

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

65 Kč

ČSN EN 61850-9-2 ed. 2/změna A1 (334850) - říjen 2020

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

340 Kč

ČSN EN 60519-1 ed. 4/změna Z1 (335002) - říjen 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 15. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002) - říjen 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62752/změna A1 (341591) - říjen 2020

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

340 Kč

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615) - říjen 2020

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-4 ed. 4/změna Z1 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

Změna bude zrušena k 24. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 61788-7 ed. 2/změna Z1 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Změna bude zrušena k 24. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61788-4 ed. 5 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-7 ed. 3 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60667-3-1 (346513) - říjen 2020

Vulkanfibr pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 667-3-1/změna Z1 (346513) - říjen 2020

Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2023.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3/změna Z1 (354101) - říjen 2020

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna bude zrušena k 27. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101) - říjen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-100 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-100: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 20 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-101 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-101: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 40 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-102 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63171-1 (354622) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Předmětová specifikace pro 2pólové, stíněné nebo nestíněné, volné a pevné konektory - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 1 - měděné konektory provedení LC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60282-4 (354720) - říjen 2020

Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61439-7 (357107) - říjen 2020

Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

440 Kč

ČSN EN IEC 63155 (358496) - říjen 2020

Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60794-1-21/změna A1 (359223) - říjen 2020

Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-6/změna Z1 (359274) - říjen 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON

Změna bude zrušena k 31. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2 (359274) - říjen 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60900 ed. 4/Oprava 1 (359704) - říjen 2020

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

20 Kč

ČSN EN 61482-2 (359743) - říjen 2020

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60704-2-8/změna Z1 (361008) - říjen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 (361008) - říjen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2/změna A2 (361045) - říjen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

125 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 4/změna A1 (361050) - říjen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

190 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 4/změna A2 (361050) - říjen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

230 Kč

ČSN EN 50559/změna A1 (361060) - říjen 2020

Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62841-2-11/změna A1 (361510) - říjen 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem

125 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-2 (364386) - říjen 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN IEC 62984-1 (364387) - říjen 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62984-2 (364387) - říjen 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62941 (364663) - říjen 2020

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů

340 Kč

ČSN EN 60601-2-26 ed. 3/změna Z1 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

Změna bude zrušena k 3. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-31 ed. 2/změna Z1 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Změna bude zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

32 Kč

ČSN EN 60601-2-65/změna A1 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení

190 Kč

ČSN EN 60601-2-66 ed. 2/změna Z1 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé

Změna bude zrušena k 19. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-66 ed. 3 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly

550 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

350 Kč

ČSN EN 50083-2-4 (367211) - říjen 2020

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61108-5 (367823) - říjen 2020

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) - Přijímací zařízení - Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - říjen 2020 nové vydání

Termíny přístupnosti a jejich definice

340 Kč

ČSN EN 50310 ed. 4/změna A1 (369072) - říjen 2020

Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

190 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - říjen 2020 nové vydání

Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN ISO/IEC 30137-1 (369863) - říjen 2020

Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50676 (378340) - říjen 2020

Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20088-2 (386660) - říjen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 2: Vystavení výparu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16925/Oprava 1 (389215) - říjen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10372 (420012) - říjen 2020

Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10139 +A1 (420043) - říjen 2020 nové vydání

Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - říjen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu

190 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - říjen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu

190 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - říjen 2020 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

440 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - říjen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17362 (467064) - říjen 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 844 (490016) - říjen 2020

Kulatina a řezivo - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - říjen 2020

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - říjen 2020

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6579-1/změna A1 (560088) - říjen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - říjen 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 19064-2 (642601) - říjen 2020

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19066-2 (642740) - říjen 2020

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8222 (656044) - říjen 2020 nové vydání

Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - říjen 2020 nové vydání

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

440 Kč

ČSN EN ISO 13758/změna A1 (656412) - říjen 2020

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu

125 Kč

ČSN EN ISO 8973/změna A1 (656475) - říjen 2020

Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17272 (665231) - říjen 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metody vzdušné dezinfekce místností automatizovaným procesem - Stanovení baktericidních, mykobaktericidních, sporicidních, fungicidních, protikvasinkových, virucidních a fágocidních aktivit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17178 (668638) - říjen 2020

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3668 (670530) - říjen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - říjen 2020 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-11 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 927-7 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14025/Oprava 1 (699025) - říjen 2020

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

20 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17074 (701004) - říjen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla

350 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - říjen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - říjen 2020

Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1097-2 (721194) - říjen 2020

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-8 (721194) - říjen 2020

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 16739-1 (730100) - říjen 2020

Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 770 Kč

ČSN 73 0331-1 (730331) - říjen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

590 Kč

ČSN EN 14366 +A1 (730537) - říjen 2020 nové vydání

Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod

230 Kč

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0802 z května 2009 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

945 Kč

ČSN 73 0802/změna Z4 (730802) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Viz též ČSN 73 0802 ed. 2

32 Kč

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0804 z února 2010 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

990 Kč

ČSN 73 0804/změna Z4 (730804) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Viz též ČSN 73 0804 ed. 2

32 Kč

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0831 z května 2011 se zapracovanými změnami Z1 až Z3.

350 Kč

ČSN 73 0831/změna Z3 (730831) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Viz též ČSN 73 0831 ed. 2

32 Kč

ČSN 73 1901-1 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení

350 Kč

ČSN 73 1901-2 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

340 Kč

ČSN 73 1901-3 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

360 Kč

ČSN 73 4108 (734108) - říjen 2020 nové vydání

Hygienická zařízení a šatny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

460 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - říjen 2020

Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - říjen 2020

Komíny - Příslušenství - Část 4: Tlumiče kouře - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - říjen 2020

Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6005 (736005) - říjen 2020 nové vydání

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

350 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - říjen 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

440 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - říjen 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

230 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

770 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - říjen 2020

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN 73 6380/Oprava 1 (736380) - říjen 2020

Železniční přejezdy a přechody

20 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - říjen 2020 nové vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 17213 (746050) - říjen 2020

Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12897 +A1 (755360) - říjen 2020 nové vydání

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

350 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - říjen 2020 nové vydání

Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 12822 (771018) - říjen 2020

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17131 (792025) - říjen 2020 nové vydání

Usně - Mikroskopická identifikace usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - říjen 2020 nové vydání

Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 18184 (800069) - říjen 2020

Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - říjen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN 17317 (804460) - říjen 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CWA 17553 (806099) - říjen 2020

Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, zkušební metody a používání

340 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - říjen 2020

Stany pro táboření - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 407 ed. 2 (832326) - říjen 2020 nové vydání

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 407/změna Z1 (832326) - říjen 2020

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - říjen 2020 nové vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

340 Kč

ČSN EN ISO 20320 (832788) - říjen 2020

Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15384 (832803) - říjen 2020

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21832 (833616) - říjen 2020

Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 17616 (836134) - říjen 2020

Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11074/změna A1 (836150) - říjen 2020

Kvalita půdy - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 21945 (838212) - říjen 2020

Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 13718-1 +A1 (842120) - říjen 2020 nové vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13718-2 +A1 (842120) - říjen 2020 nové vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11197 ed. 3 (852711) - říjen 2020 nové vydání

Zdravotnické napájecí jednotky

440 Kč

ČSN P ISO/TS 20914 (855103) - říjen 2020

Zdravotnické laboratoře - Praktický návod pro odhad nejistot měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 1615/změna Z1 (855826) - říjen 2020

Sterilní katetry pro enterální výživu a aplikační sety pro jednorázové použití a jejich spojky - Konstrukce a zkoušení

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 20695 (855826) - říjen 2020

Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1618/změna Z1 (855829) - říjen 2020

Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - říjen 2020 nové vydání

Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8637-1 (856211) - říjen 2020

Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 1: Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8637/změna Z1 (856211) - říjen 2020

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 7199/změna A1 (856250) - říjen 2020

Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 258 V1.1.1 (870027) - říjen 2020

Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA) - Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5 725 MHz až 5 875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 (874008) - říjen 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 (878801) - říjen 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13150 (910924) - říjen 2020 nové vydání

Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14527 +A1 (914111) - říjen 2020 nové vydání

Sprchové vaničky pro domácí použití

230 Kč

ČSN EN 17368 (917833) - říjen 2020

Laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17232 (940932) - říjen 2020

Vodní hrací vybavení a prvky - Bezpečnostní požadavky, zkušební metody a provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1651 +A1 (942811) - říjen 2020 nové vydání

Vybavení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17187 (961522) - říjen 2020

Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19136-1 (979856) - říjen 2020

Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-20701 (980014) - říjen 2020

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč