ČSN (normy i změny) z prosince 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 17485 (014680) - prosinec 2013

Kuželová ozubená kola - Systém přesnosti ISO

440 Kč

ČSN ISO 18653 (014681) - prosinec 2013

Ozubená kola – Vyhodnocení nástrojů pro jednotlivá měření ozubených kol

340 Kč

ČSN EN 14584 (015089) - prosinec 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 16299 (038378) - prosinec 2013

Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9312 (052696) - prosinec 2013 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách

125 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11120/změna A1 (078525) - prosinec 2013

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve na plyny s vodním objemem mezi 150 litry a 3000 litry - Návrh, konstrukce a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15245-1/změna A1 (078603) - prosinec 2013

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN ISO 8373 (186501) - prosinec 2013

Roboty a robotická zařízení - Slovník

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 19719 (200210) - prosinec 2013

Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník

770 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 9766 (221150) - prosinec 2013

Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami - Válcové stopky s ploškou

125 Kč

ČSN ISO 10069-1 (226075) - prosinec 2013

Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 1: Obecné specifikace

230 Kč

ČSN ISO 10069-2 (226075) - prosinec 2013

Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství

190 Kč

ČSN ISO 9181 (226334) - prosinec 2013

Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s 60° kuželovou hlavou a osazeným dříkem

125 Kč

ČSN ISO 9449 (226350) - prosinec 2013

Tvářecí nástroje - Středicí kroužky

125 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 5749 (230310) - prosinec 2013

Kleště a štípací kleště - Boční štípací šikmé kleště - Rozměry a zkušební hodnoty

190 Kč

ČSN ISO 8764-1 (230607) - prosinec 2013

Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 1: Unášecí čela

340 Kč

ČSN ISO 8764-2 (230607) - prosinec 2013

Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 2: Obecné požadavky, délky čepelí a značení ručně ovládaných šroubováků

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2/změna Z2 (332000) - prosinec 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

Změna bude zrušena k 7. prosinci 2021.

32 Kč

TNI 33 2000-7 (332000) - prosinec 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7

350 Kč

ČSN IEC/TS 60479-1/Oprava 1 (332010) - prosinec 2013

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC/TS 60479-1/Oprava 2 (332010) - prosinec 2013

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CLC/TR 62061-1 (332208) - prosinec 2013

Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení

230 Kč

ČSN EN 50388 ed. 2/Oprava 1 (333508) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

20 Kč

ČSN CLC/TS 50546 (333509) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla

125 Kč

ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850) - prosinec 2013 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

945 Kč

ČSN EN 61850-5/změna Z1 (334850) - prosinec 2013

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

Změna byla zrušena k 6. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50119 ed. 2/změna A1 (341531) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

Změna bude zrušena k 13. lednu 2023.

125 Kč

ČSN EN 50109-2-2/Oprava 1 (343891) - prosinec 2013

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými vyměnitelnými čelistmi, velikosti A - G, Q - T, V a W

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60216-1/změna Z1 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

Změna byla zrušena k 19. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60216-8 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60455-3-8 (346571) - prosinec 2013

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61169-43 (353811) - prosinec 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 43: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo řady RBMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 3/změna A2 (354101) - prosinec 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-207 ed. 2/Oprava 1 (354221) - prosinec 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

20 Kč

ČSN EN 61010-2-201 (356502) - prosinec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 22. červnu 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN IEC 61772/změna Z1 (356625) - prosinec 2013

Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU)

32 Kč

ČSN EN 61513 (356654) - prosinec 2013

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61526 ed. 2 (356672) - prosinec 2013 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61526/změna Z1 (356672) - prosinec 2013

Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hₚ(10) a Hₚ(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62595-1-1 (358790) - prosinec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace

340 Kč

ČSN EN 61189-11 (359039) - prosinec 2013

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 11: Měření teploty tavení nebo intervalů teplot tavení pájecích slitin

230 Kč

ČSN EN 61754-27 (359244) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (359251) - prosinec 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-7/změna Z1 (359251) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment

Změna byla zrušena k 12. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-50 (359252) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270) - prosinec 2013 aktuální vydání

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-1-1/změna Z1 (359270) - prosinec 2013

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro všeobecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

Změna byla zrušena k 25. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62693 (361104) - prosinec 2013

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervená elektrotepelná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50547 (364354) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Baterie pro pomocné napájecí systémy

440 Kč

ČSN EN 61730-1/změna A2 (364650) - prosinec 2013

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci

Změna bude zrušena k 27. dubnu 2021.

65 Kč

ČSN EN 61689 ed. 2/změna Z1 (364886) - prosinec 2013

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61689 ed. 3 (364886) - prosinec 2013

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-1/změna A1 (370100) - prosinec 2013

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 13603 (420433) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - prosinec 2013

Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)

125 Kč

ČSN EN 10149-1 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10149-2 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

230 Kč

ČSN EN 10149-3 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli

230 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 13602 (421503) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů

230 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 13604 (421508) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 18283 (441305) - prosinec 2013

Uhlí a koks - Ruční vzorkování

570 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 19932-1 (474425) - prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 19932-2 (474425) - prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 131-7 (493830) - prosinec 2013

Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 10315 (569507) - prosinec 2013

Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 14420-1 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - prosinec 2013 aktuální vydání

Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 15037-4 +A1 (723414) - prosinec 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu

440 Kč

ČSN EN 14063-2 (727220) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

230 Kč

TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9488 (730300) - prosinec 2013 aktuální vydání

Solární energie - Slovník

440 Kč

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101) - prosinec 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

590 Kč

ČSN EN 1996-1-2/změna Z1 (731101) - prosinec 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

65 Kč

ČSN EN 1993-1-5/změna Z2 (731401) - prosinec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

32 Kč

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 (731401) - prosinec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

440 Kč

ČSN EN 1993-1-9/změna Z2 (731401) - prosinec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

32 Kč

ČSN EN 12871 (731719) - prosinec 2013 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 2034 (732034) - prosinec 2013 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců

230 Kč

ČSN 73 4231 (734231) - prosinec 2013 aktuální vydání

Kamna - Individuálně stavěná kamna

340 Kč

ČSN 73 7507 (737507) - prosinec 2013 aktuální vydání

Projektování tunelů pozemních komunikací

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 901 (755835) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný

350 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

230 Kč

ČSN EN ISO 5667-3/Oprava 1 (757051) - prosinec 2013

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7717 (757717) - prosinec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16210 (770652) - prosinec 2013

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13856-3 (833301) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak

550 Kč

ČSN EN 16339 (835736) - prosinec 2013

Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16253 (835770) - prosinec 2013

Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - prosinec 2013 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 20857 (855250) - prosinec 2013 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

550 Kč

ČSN EN ISO 13408-1/změna A1 (855264) - prosinec 2013

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 29022 (856308) - prosinec 2013

Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15197/změna Z1 (857019) - prosinec 2013

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebekontrolu pacientů s diabetes mellitus

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 (870004) - prosinec 2013

Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1 (870005) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání)

350 Kč

TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 (870006) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací

340 Kč

TNI ETSI TR 102 476 V1.1.1 (870007) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 961-1 V1.2.1 (875164) - prosinec 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 961-2 V1.2.1 (875164) - prosinec 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 663 V1.2.1 (875165) - prosinec 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1728/Oprava 1 (910235) - prosinec 2013

Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16139/Oprava 1 (910650) - prosinec 2013

Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek

20 Kč