ČSN EN 61689 ed. 3 (364886)

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro ultrazvukové přístroje navržené k fyzioterapii, které obsahují ultrazvukový měnič vytvářející ultrazvuk s trvalou nebo kvazispojitou vlnou v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz.
Tato norma se vztahuje pouze na ultrazvukové fyzioterapeutické přístroje, které za terapeutickou hlavici využívají jednorovinný nefokusující kruhový měnič vytvářející statické paprsky kolmé k čelní straně terapeutické hlavice.
Tato norma stanovuje:
"metody měření a charakterizování výstupu ultrazvukových terapeutických přístrojů založené na referenčních zkušebních metodách;
"vlastnosti, které mají být stanoveny výrobci ultrazvukových terapeutických přístrojů, založené na referenčních zkušebních metodách;
"pokyny k bezpečnosti ultrazvukového pole vytvářeného ultrazvukovými terapeutickými přístroji;
"metody měření a charakterizování výstupu ultrazvukových terapeutických přístrojů založené na rutinních zkušebních metodách;
"přejímací kritéria pro hlediska výstupu ultrazvukových terapeutických přístrojů založená na rutinních zkušebních metodách.
Oblast použití této normy nezahrnuje terapeutickou hodnotu a metody použití ultrazvukových terapeutických přístrojů.

Označení ČSN EN 61689 ed. 3 (364886)
Katalogové číslo 94331
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963943312
Tato norma nahradila ČSN EN 61689 ed. 2 (364886) z července 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)