TNI CEN/TR 1749 (061002) Zrušená norma

Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace obsahuje podrobnosti o obecném systému třídění spotřebičů plynných paliv, a to podle způsobu odvádění spalin. Tento systém týká pouze spotřebičů plynných paliv, které jsou určeny k instalaci uvnitř budov. Neplatí pro spotřebiče pro venkovní použití. Přesto se připouští, že se tento systém třídění spotřebičů může používat i za jiných okolností, např. u spotřebičů určených k provozu s kapalnými palivy nebo petrolejem a spotřebičů plynných paliv určených k instalaci v částečně chráněném místě mimo budovu.

Označení TNI CEN/TR 1749 (061002)
Katalogové číslo 94423
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963944234
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN 1749 (061002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)