ČSN 73 7507 (737507) Aktuální vydání

Projektování tunelů pozemních komunikací

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma řeší navrhování tunelů pozemních komunikací a varianty jejich šířkového uspořádání, průjezdný prostor tunelu, jeho příčné uspořádání, směrové a výškové vedení komunikace v tunelu. Obsahuje konstrukční pokyny, bezpečnostní úpravy i zásady požární bezpečnosti potřebné pro projektanta.
Tato norma platí pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních komunikací. Pro projektování rekonstrukcí a nového technického vybavení stávajících tunelů platí ustanovení této normy v maximálně využitelném rozsahu. Tato norma platí přiměřeně i pro projektování výstavby, rekonstrukcí a technické vybavení galerií, protihlukových tunelů a technické vybavení podjezdů pozemních komunikací.
Norma neplatí pro tunely místních komunikací s městskou kolejovou hromadnou dopravou, pro samostatné tunely nemotoristických komunikací a pro tunely účelových komunikací 1). Norma neobsahuje podrobná ustanovení pro výpočet konstrukce tunelů, jejich provádění a pro výpočtová řešení technického vybavení. Tato norma neplatí pro podjezdy a tunely do 100 m.

Označení ČSN 73 7507 (737507)
Katalogové číslo 94392
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963943923
Tato norma nahradila ČSN 73 7507 (737507) z ledna 2006
ČSN 73 7507 ed. A (737507) z prosince 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 75 07
  • ČSN 737507
  • ČSN 73 75 07 : 2013
  • ČSN 737507:2013
  • ČSN 73 7507:2013