ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 (870004)

Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro digitální vysílání země-vzduch VDB používající diferenciální 8stavové klíčování fázovým posuvem (D8PSK) pozemního rozšiřujícího systému GBAS, určené pro odstupy kanálů 25 kHz. Systém VDB zajišťuje vysílání dat z pozemních systémů do systémů umístěných na palubě letadla, pracujících v pásmu VHF (108,000 MHz až 117,975 MHz). Rozsah platnosti této normy je omezen na pozemní stanice. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE a rovněž se základními požadavky podle nařízení o interoperabilitě jednotného evropského nebe (v platném znění) a souvisejícími implementačními pravidly. Rozsah platnosti této normy je omezen na civilní použití GBAS s horizontálně polarizovanými signály (GBAS/H).

Označení ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 (870004)
Katalogové číslo 94253
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963942537
Dostupnost skladem (tisk na počkání)