ČSN ETSI EN 302 961-1 V1.2.1 (875164)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje minimální požadavky na námořní osobní naváděcí radiomaják pro pátrací a záchranné operace na kmitočtu 121,5 MHz a obsahuje příslušná ustanovení radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie. Provozní radiomajáky popsané v této normě jsou určeny pouze pro vysílání rádiových signálů na kmitočtu 121,5 MHz pro účely určování polohy. Majáky pro školicí účely budou kmitočtově programovány v souladu s národními postupy pro udělování oprávnění. Tato norma platí pro radiomajáky určené pro námořní osobní naváděcí aplikace krátkého dosahu. Pro toto použití jsou vyzařovaný výkon a délka doby provozu omezeny, takže zařízení je dostatečně malé a lehké, aby se kdykoliv dalo snadno přenášet.

Označení ČSN ETSI EN 302 961-1 V1.2.1 (875164)
Katalogové číslo 94360
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963943602
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 961 V2.1.2 (875164)
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 302 961-2 V1.2.1 (875164)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE