ČSN (normy i změny) z června 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14021/změna Amd. 1 (010921) - červen 2012

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 80000-7 (011300) - červen 2012

Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

610 Kč

ČSN EN 30326-1/změna A2 (011415) - červen 2012

Vibrace. Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 28961 (011632) - červen 2012

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole

230 Kč

ČSN EN 62023 ed. 2 (013711) - červen 2012 aktuální vydání

Strukturování technické informace a dokumentace

350 Kč

ČSN EN 62023/změna Z1 (013711) - červen 2012

Strukturování technické informace a dokumentace

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62027 ed. 2 (013781) - červen 2012 aktuální vydání

Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí

350 Kč

ČSN EN 62027/změna Z1 (013781) - červen 2012

Zhotovování seznamů částí

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15530-3 (014101) - červen 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů

340 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - červen 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování

550 Kč

ČSN ISO 10711 (018273) - červen 2012

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory

340 Kč

ČSN ISO 24534-5 (018350) - červen 2012

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4753 (021031) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 10882-1 (050680) - červen 2012 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-1 +A2/Oprava 1 (061410) - červen 2012

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1458-1 (061420) - červen 2012 aktuální vydání

Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost

590 Kč

ČSN EN 1458-2 (061420) - červen 2012 aktuální vydání

Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie

125 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-5 (077604) - červen 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

590 Kč

ČSN EN ISO 11372 (078319) - červen 2012

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10685-1 (195114) - červen 2012

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-7/změna A1 (195300) - červen 2012

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinická hodnocení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN ISO 521 (221448) - červen 2012

Strojní výstružníky s válcovými stopkami a kuželovými stopkami Morse

190 Kč

ČSN ISO 2296 (222910) - červen 2012

Pilové kotouče s jemnými a hrubými zuby - Metrické řady

190 Kč

ČSN ISO 9183-1 (226222) - červen 2012

Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 1: Typ A

190 Kč

ČSN ISO 9183-2 (226222) - červen 2012 aktuální vydání

Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 2: Typ B

190 Kč

ČSN ISO 10242-1 (226264) - červen 2012 aktuální vydání

Tvářecí nástroje - Stopky - Část 1: Typ A

125 Kč

ČSN ISO 6751 (227015) - červen 2012

Tvářecí nástroje - Vyhazovače s válcovou hlavou

190 Kč

ČSN ISO 8693 (227016) - červen 2012

Tvářecí nástroje - Ploché vyhazovače

190 Kč

ČSN ISO 8694 (227017) - červen 2012

Tvářecí nástroje - Osazené vyhazovače

125 Kč

ČSN ISO 18084 (227200) - červen 2012

Lisovací nástroje pro tabletování - Střižníky a střižnice

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15906 (278338) - červen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2/změna Z1 (332000) - červen 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

32 Kč

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320) - červen 2012 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

945 Kč

ČSN EN 60079-11/změna Z1 (332320) - červen 2012

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-27 ed. 2/změna Z1 (332320) - červen 2012

Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

32 Kč

ČSN EN 61241-11/změna Z1 (332335) - červen 2012

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností "iD"

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61970-301/změna Z1 (334910) - červen 2012

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Změna byla zrušena k 30. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek

350 Kč

ČSN EN 61788-15 (345685) - červen 2012

Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60819-1 (346570) - červen 2012 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60819-1 +A1/změna Z1 (346570) - červen 2012

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 14. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-16 (351001) - červen 2012

Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

350 Kč

ČSN EN 60512-7-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60603-7 ed. 2/změna A1 (354620) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

190 Kč

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181) - červen 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

590 Kč

ČSN EN 62271-200/změna Z1 (357181) - červen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-804 ed. 2/Oprava 2 (358174) - červen 2012

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60115-1 ed. 2 (358190) - červen 2012 aktuální vydání

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

895 Kč

ČSN EN 60115-1/změna Z1 (358190) - červen 2012

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-1/změna Z1 (359223) - červen 2012

Optické kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Všeobecně

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-39 ed. 2 (359252) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-39/změna Z1 (359252) - červen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro konektory typu PC

Změna byla zrušena k 27. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50516-1-1 (359259) - červen 2012

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50516-2-1 (359259) - červen 2012

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61291-4 ed. 2/změna Z1 (359273) - červen 2012

Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací

Změna byla zrušena k 29. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61291-4 ed. 3 (359273) - červen 2012

Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62137-3 (359391) - červen 2012

Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61821 ed. 2 (360065) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem

340 Kč

ČSN EN 61821/změna Z1 (360065) - červen 2012

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch obvody s konstantním proudem

Změna byla zrušena k 3. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62442-1 (360515) - červen 2012

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.13t, A11 3.18t, Z1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

527 Kč

ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (361008) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

230 Kč

ČSN EN 60704-2-10/změna Z1 (361008) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

125 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/změna A13 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

190 Kč

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

125 Kč

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

125 Kč

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

125 Kč

ČSN EN 60745-2-4 ed. 2/změna A11 (361551) - červen 2012

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

Změna byla zrušena k 5. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-5/změna Z1 (361580) - červen 2012

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily

Změna byla zrušena k 10. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 (361581) - červen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.15t

465 Kč

ČSN EN 61937-1 ed. 2/změna A1 (367552) - červen 2012

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61386-25 (370000) - červen 2012

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek

230 Kč

ČSN EN 50545-1 (378392) - červen 2012

Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t

475 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN ISO 6183 (389230) - červen 2012

Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.18t

675 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 7800 (420421) - červen 2012 aktuální vydání

Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem

190 Kč

ČSN EN 1561 (420953) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

350 Kč

ČSN EN 16079 (420957) - červen 2012

Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem

340 Kč

ČSN EN 1564 (420960) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem

350 Kč

ČSN EN 1559-3 (421260) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky

230 Kč

ČSN EN 1172 (421511) - červen 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví

230 Kč

ČSN EN 1370 (429721) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu

230 Kč

ČSN EN 1371-1 (429722) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13678 (450035) - červen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13739-1 (470411) - červen 2012 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 13739-2 (470411) - červen 2012 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

370 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13145 +A1 (491410) - červen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 11133-2/změna A1 (560099) - červen 2012

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 6224 (635309) - červen 2012 aktuální vydání

Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1043-1 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16135 (656175) - červen 2012

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - červen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1096-1 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace

340 Kč

ČSN EN 1096-2 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S

340 Kč

ČSN EN 1096-3 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D

230 Kč

ČSN EN 1863-1 (701042) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

340 Kč

ČSN EN 13024-1 (701580) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-1 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

230 Kč

ČSN EN 933-3 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

190 Kč

ČSN EN 12059 +A1 (721872) - červen 2012 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - červen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky

350 Kč

ČSN EN 13224 +A1/změna Z1 (723051) - červen 2012

Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14844 +A1/změna Z1 (723061) - červen 2012

Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14844 +A2 (723061) - červen 2012

Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě

350 Kč

ČSN EN ISO 14719 (726068) - červen 2012

Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15927-5/změna A1 (730315) - červen 2012

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

65 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - červen 2012

Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 73 6102 ed. 2 (736102) - červen 2012

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

1 010 Kč

ČSN 73 6102/změna Z2 (736102) - červen 2012

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

32 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 107 (746188) - červen 2012

Metody zkoušení oken - Mechanická zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 129 (746485) - červen 2012

Metoda zkoušení dveří - Zkouška zborcení dveřního křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 16055 (791120) - červen 2012

Usně - Surové kůže a kožky z hovězího dobytka - Popis, provedení a konzervace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B10 (800175) - červen 2012

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B10: Umělá povětrnost - Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 207/Oprava 1 (832451) - červen 2012

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12254/Oprava 1 (832491) - červen 2012

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - červen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení

440 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - červen 2012 aktuální vydání

Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy

340 Kč

ČSN EN ISO 17402 (836500) - červen 2012 aktuální vydání

Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech

440 Kč

ČSN EN 16192 (838012) - červen 2012

Charakterizace odpadů - Analýza výluhů

350 Kč

ČSN EN 15359 (838302) - červen 2012

Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 200 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 301 893 V1.6.1 (874604) - červen 2012

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.7.1 (875005) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 (875005) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (875042) - červen 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.5.1 (875090) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 178-1 V1.4.1 (875096) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-23 V1.5.1 (875101) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-3 V1.1.1 (875109) - červen 2012

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 (875121) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 (875121) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 885-1 V1.2.1 (875157) - červen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 444 V1.2.1 (876037) - červen 2012

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 681 V1.4.1 (876040) - červen 2012

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16083 (940935) - červen 2012

Pádla a vesla pro rekreační čluny - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16051-1 (942820) - červen 2012

Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 1: Kompatibilita ventilů a redukcí ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16051-2 (942820) - červen 2012

Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 2: Bezpečnostní požadavky, trvanlivost, provedení, kompatibilita a metody zkoušení pro nafukovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19118 (979837) - červen 2012 aktuální vydání

Geografická informace - Kódování

570 Kč

ČSN EN ISO 19142 (979862) - červen 2012

Geografická informace - Webová služba vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 27953-1 (981030) - červen 2012

Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 27953-2 (981030) - červen 2012

Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč