ČSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 (870003)

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma definuje vysokofrekvenční vlastnosti vyžadované ve vysílačích pro dopředný směr CMTS a EQAM DOCSIS 3.0 natolik dostatečně, aby dodavatelé mohli stavět zařízení, která splňují potřeby kabelových operátorů na celém světě. Kromě definování těchto požadavků na zařízení DOCSIS 3.0 lze tuto normu rovněž použít i pro jiná zařízení, jako jsou zařízení s okrajovou QAM (EQAM), která se nevyužívají pro služby DOCSIS 3.0, nebo integrovaný systém zakončení kabelového modemu (CMTS) s více dopřednými kanály na RF vstup/výstup, existující před DOCSIS 3.0. Existují rozdíly v metodách plánování kabelového spektra přijatých ve světě pro různé sítě. Proto jsou zahrnuty dvě technologické možnosti fyzické vrstvy, které jsou považovány za ekvivalentní, pokud není vyžadována jejich vzájemná spolupráce (interoperabilita). Jedna z variant je založena na toku dopředného kanálu víceprogramové televize s šířkou kanálu 6 MHz, která je rozšířena v Severní Americe. Druhá varianta je založena a odpovídá evropské distribuci víceprogramové televize. Shoda s touto normou znamená vyhovět při realizaci jen jediné z nabízených technologických možností, nikoli oběma.

Označení ČSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 (870003)
Katalogové číslo 90675
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963906751
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0

ČSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0

ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0

ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0