ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 (870003)

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je první část vícedílného souboru specifikací, které definují třetí generaci vysokorychlostních systémů přenosu dat kabelem. Tento soubor specifikací byl vypracován pro využití v kabelovém průmyslu a zahrnuje příspěvky operátorů a dodavatelů ze Severní Ameriky, Evropy a ostatních regionů. Při realizaci přenosového systému třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize se vyžaduje splnění všech specifikací tohoto souboru norem. Tento vícedílný soubor obsahuje dvě technologické možnosti, které jsou považovány za ekvivalentní, pokud není vyžadována jejich vzájemná spolupráce (interoperabilita). Jedna z variant je založena na toku dopředného kanálu víceprogramové televize s šířkou kanálu 6 MHz, která je rozšířena v Severní Americe. Druhá varianta je založena a odpovídá evropské distribuci víceprogramové televize. Shoda s touto normou znamená vyhovět při realizaci jen jediné z nabízených technologických možností, nikoli oběma. Tyto technologické možnosti umožňují pružně reagovat na požadavky provozování ve stanovených oblastech (územích), a to včetně nespecifikovaného kmitočtového plánování, EMC (elektromagnetické kompatibility) a bezpečnostních požadavků. Například nabídka založená na šířce dopředného kanálu 6 MHz definovaná v EN 302 878-2 by mohla být realizována v rámci kmitočtového plánu 8 MHz. Obecně se zpětná kompatibilita s dřívějšími verzemi technologie zaručuje pouze v rámci jediné technologie, ale nikoliv mezi dvěma různými technologiemi, které byly zmíněny. Předpokládá se širokopásmová přístupová síť založená buď čistě na koaxiálních kabelech, nebo může být hybridní vláknová/koaxiální.

Označení ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 (870003)
Katalogové číslo 90676
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963906768
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0

ČSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0

ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0

ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 (870003)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0