ČSN EN 62572-3 ed. 2 (359279) Zrušená norma

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma pojednává o stanovení spolehlivosti laserových modulů, používaných v telekomunikacích. Cílem je ustanovit normované metody pro hodnocení spolehlivosti laserových modulů tak, aby se minimalizovala rizika a podporoval vývoj výroby a spolehlivosti. Dále je cílem stanovit prostředky, kterými je možné určit rozložení poruch v čase. To má umožnit určení intenzity poruch přístroje pro stanovení kriteria konce životnosti. Norma obsahuje informativní přílohu A, obsahující formou tabulek návody k provedení zkoušek.

Označení ČSN EN 62572-3 ed. 2 (359279)
Katalogové číslo 96844
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963968445
Změny a opravy Z1 9.16t
Norma byla zrušena k 24. 3. 2019
a nahrazena ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279)
Tato norma nahradila ČSN EN 62572-3 (359279) z června 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích