ČSN (normy i změny) z dubna 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 5459 (014402) - duben 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

622 Kč

ČSN ISO 16610-21 (014445) - duben 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

372 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 1580 (021137) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7045 (021138) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 2009 (021151) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-1 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-2 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu

190 Kč

ČSN EN ISO 2010 (021155) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7047 (021156) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN 13411-8 (024470) - duben 2012

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 8: Kované koncovky a kování

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17654 (051137) - duben 2012 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů

125 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - duben 2012

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN 267 +A1 (075857) - duben 2012

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 31. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61587-2 ed. 2 (188003) - duben 2012 aktuální vydání

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 2: Seizmické zkoušky pro skříně a stojany

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61587-2/změna Z1 (188003) - duben 2012

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 2: Seismické zkoušky pro skříně a stojany

Změna byla zrušena k 29. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 21254-1 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21254-2 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21254-3 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 13194 (269125) - duben 2012

Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-5 (300350) - duben 2012

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu

590 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - duben 2012 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

Změna byla zrušena k 27. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) - duben 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t

655 Kč

ČSN EN 50341-1/Oprava 1 (333300) - duben 2012

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 (333432) - duben 2012 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

340 Kč

ČSN EN 61000-3-12/změna Z1 (333432) - duben 2012

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

Změna byla zrušena k 16. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50163 ed. 2/Oprava 1 (333500) - duben 2012

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

20 Kč

ČSN EN 50388/Oprava 1 (333508) - duben 2012

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

Změna byla zrušena k 13. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50155 ed. 3/Oprava 1 (333555) - duben 2012

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50238-1/Oprava 1 (333592) - duben 2012

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

Změna bude zrušena k 9. září 2022.

20 Kč

ČSN EN 55014-1 ed. 3/změna A2 (334214) - duben 2012

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A1 (341520) - duben 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

125 Kč

ČSN EN 50151/Oprava 1 (341536) - duben 2012

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory

Změna byla zrušena k 21. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50159-1/Oprava 1 (342670) - duben 2012

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50159-2/Oprava 1 (342670) - duben 2012

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50128 ed. 2 (342680) - duben 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.14t, A1 7.20t

855 Kč

ČSN 34 5145 ed. 2 (345145) - duben 2012 aktuální vydání

Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

590 Kč

ČSN 34 5145/změna Z3 (345145) - duben 2012

Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-11 ed. 2 (345685) - duben 2012 aktuální vydání

Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-11/změna Z1 (345685) - duben 2012

Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb₃Sn

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60505 ed. 2/změna Z1 (346205) - duben 2012

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60505 ed. 3 (346205) - duben 2012

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 60684-2 ed. 2 (346553) - duben 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 60684-2/změna Z1 (346553) - duben 2012

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 14. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61869-3 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61869-5 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60044-2/změna Z1 (351358) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 2: Induktivní transformátory napětí

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60044-5/změna Z1 (351358) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 5: Kapacitní transformátory napětí

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-35 (353811) - duben 2012

Vysokofrekvenční konektory - Část 35: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady 2,92

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61557-13 (356230) - duben 2012

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách

230 Kč

ČSN EN 62271-204 (357193) - duben 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

550 Kč

ČSN EN 62047-12 (358775) - duben 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 12: Metoda zkoušení ohybové únavy tenkovrstvých materiálů využívající rezonanční vibrace struktur MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-6-3 (358787) - duben 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-10 ed. 2 (359223) - duben 2012 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-10/změna Z1 (359223) - duben 2012

Optické kabely - Část 2-10: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Změna byla zrušena k 14. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-46 (359252) - duben 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-46: Měření - Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62496-2-1 (359290) - duben 2012

Desky optických obvodů - Část 2-1: Měření - Optický útlum a izolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61341 (360017) - duben 2012

Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62554 (360017) - duben 2012

Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z35 (360340) - duben 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

570 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z36 (360340) - duben 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN EN 62386-209 (360540) - duben 2012

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN 60929 ed. 4/Oprava 1 (360596) - duben 2012

Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60925/změna Z1 (360598) - duben 2012

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Základní požadavky

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-53 ed. 2/změna Z1 (361045) - duben 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-53 ed. 3 (361050) - duben 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

340 Kč

ČSN EN 50206-1/Oprava 1 (362312) - duben 2012

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

20 Kč

ČSN EN 62109-2 (364651) - duben 2012

Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače

350 Kč

ČSN EN 60601-2-31 ed. 2/změna A1 (364801) - duben 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Změna bude zrušena k 3. dubnu 2023.

190 Kč

ČSN EN 60268-16 ed. 2 (368305) - duben 2012 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60268-16/změna Z1 (368305) - duben 2012

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Změna byla zrušena k 2. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950-1 ed. 2/Oprava 1 (369060) - duben 2012

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

20 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743) - duben 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15022-4 (420623) - duben 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16117-1 (420623) - duben 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 1: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi menším než 99,85 %

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 30013 (635221) - duben 2012

Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13260 (646431) - duben 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

355 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15360/Oprava 1 (654853) - duben 2012

Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

20 Kč

ČSN EN 15962/Oprava 1 (654897) - duben 2012

Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - duben 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

190 Kč

ČSN EN ISO 12137 (673087) - duben 2012

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12409 +A1 (691701) - duben 2012 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 1114-1 (691809) - duben 2012 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje

340 Kč

ČSN EN 13445-5/změna A1 (695245) - duben 2012

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-5/změna A2 (695245) - duben 2012

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-5/změna A3 (695245) - duben 2012

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran

190 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.12t

210 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - duben 2012 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101) - duben 2012 aktuální vydání

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

350 Kč

ČSN EN 197-1/změna Z2 (722101) - duben 2012

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 197-4/změna Z1 (722101) - duben 2012

Cement - Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2103/změna Z2 (722103) - duben 2012

Cement síranovzdorný - Složení, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 490/změna Z1 (723240) - duben 2012

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-3/změna Z4 (730035) - duben 2012

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

32 Kč

ČSN EN 1991-1-6/změna Z4 (730035) - duben 2012

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

32 Kč

ČSN 73 0042 (730042) - duben 2012

Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění

230 Kč

ČSN 73 0540-2/změna Z1 (730540) - duben 2012

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

125 Kč

ČSN EN 1993-4-1/NA ed. A (731441) - duben 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 73 2604 (732604) - duben 2012

Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

190 Kč

ČSN 73 6110/Oprava 1 (736110) - duben 2012

Projektování místních komunikací

20 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - duben 2012 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

350 Kč

ČSN 73 6320/změna Z1 (736320) - duben 2012

Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN P 74 2871 (742871) - duben 2012 aktuální vydání

Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6101 (756101) - duben 2012 aktuální vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

460 Kč

ČSN ISO 10523/změna Z1 (757365) - duben 2012

Jakost vod - Stanovení pH

32 Kč

ČSN ISO 16265/změna Z1 (757533) - duben 2012

Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

32 Kč

ČSN EN 16039 (757726) - duben 2012

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer

350 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - duben 2012 aktuální vydání

Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 16238 (760732) - duben 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní mezi řízením stroje a čtecím a kódovacím systémem - Rozhraní MC/RC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17071 (793858) - duben 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení „fogging“ charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17230 (793861) - duben 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17074 (793862) - duben 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20877 (795613) - duben 2012

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Tepelněizolační vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 2411/Oprava 1 (800830) - duben 2012

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-420 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce

550 Kč

ČSN EN 15875 (838007) - duben 2012

Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

360 Kč

ČSN EN 15410 (838314) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15411 (838315) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15413 (838317) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku

350 Kč

ČSN EN 15415-1 (838319) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15590 (838322) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - duben 2012

Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (856206) - duben 2012 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - duben 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty

230 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - duben 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky

550 Kč

87 Telekomunikace

TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 (870002) - duben 2012

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.3.4 (875110) - duben 2012

Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.6.1 (875110) - duben 2012

Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-3 V1.3.1 (875110) - duben 2012

Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 (875111) - duben 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 (875111) - duben 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 (875111) - duben 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 (875111) - duben 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 (875111) - duben 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 (875111) - duben 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 5: Základnové stanice (BS) CDMA s více nosnými (cdma2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-1 V1.2.4 (875128) - duben 2012

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.3.1 (875128) - duben 2012

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-3 V1.3.1 (875128) - duben 2012

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 (875157) - duben 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 (875157) - duben 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 (878801) - duben 2012

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 (879024) - duben 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15372/Oprava 1 (910651) - duben 2012

Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový stolový nábytek

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/Oprava 1 (943095) - duben 2012

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15759-1 (961508) - duben 2012

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO/IEC 15420 (977108) - duben 2012

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC

440 Kč

ČSN P ISO/TS 19129 (979841) - duben 2012

Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí

440 Kč