ČSN P ISO/TS 19129 (979841)

Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí

ČSN P ISO/TS 19129 Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato předběžná technická norma spatřuje řešení nastalé nepříznivé situace v nalezení slučitelnosti pro základní strukturu a prvky informačního obsahu uvažovaných dat bez ohledu na způsob jejich vyjádření. Za tím účelem stanoví omezený počet typových obsahových struktur dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí, které mohou sloužit jako šablony pro vzájemné sblížení obsahového modelu existujících i nově vznikajících dat sledované kategorie. K navrženým šablonám, které se zabývají klíčovými geometrickými aspekty dat, příslušejí doprovodná metadata a další náležitosti kompletující jejich specifikaci. Ve svém úhrnu vytvářejí ucelený rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí, který využívá podporu stávajících normativním dokumentů ČSN ISO 19123, ČSN P ISO/TS 19101-2, ČSN ISO 19115, ČSN EN ISO 19115-2 a dalších.

Označení ČSN P ISO/TS 19129 (979841)
Katalogové číslo 90133
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2012
Datum účinnosti 1. 5. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963901336
Dostupnost skladem (tisk na počkání)