ČSN EN 61587-2 ed. 2 (188003) Aktuální vydání

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 2: Seizmické zkoušky pro skříně a stojany

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje seizmické zkoušky pro skříně a stojany, které vyhovují souborům norem IEC 60917 a 60297. Platí zcela nebo částečně pouze pro mechanické konstrukce skříní nebo stojanů pro elektronická zařízení odpovídajících výše uvedeným souborům norem, ale netýká se elektronického zařízení nebo systémů určených k instalaci uvnitř těchto mechanických konstrukcí. Tato norma se netýká skříně nebo stojanu, který má antiseizmickou konstrukci, buď externí, nebo interní.
Cílem této normy je stanovit zkušební podmínky a kritéria, které stanoví způsob vyhodnocení způsobilosti mechanické konstrukce skříní a stojanů dostatečně odolávat stanoveným seizmickým intenzitám. Pro tento účel stanoví tato norma podrobnosti zkušebního vzorku, jako například rozměry (tj. výšku, šířku, hloubku) skříně a stojanu, rozložení zatížení, způsob zkoušky konstrukce a RRS (požadované spektrum odezvy) jednoosého a trojosého zrychlení, jakož i podmínky pro seizmickou zkušební vlnu. Jednoosé nebo trojosé zrychlení je volitelné.

Označení ČSN EN 61587-2 ed. 2 (188003)
Katalogové číslo 90464
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2012
Datum účinnosti 1. 5. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963904641
Tato norma nahradila ČSN EN 61587-2 (188003) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61587-1 ed. 4 (188003)
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky

ČSN EN 61587-3 ed. 2 (188003)
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry

ČSN EN 61587-4 (188003)
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 4: Kombinace úrovní požadavků pro modulární skříně

ČSN EN 61587-5 (188003)
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 5: Seizmické zkoušky pro nosné konstrukce, kostry a zásuvné jednotky

ČSN EN 61587-6 (188003)
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně