ČSN (normy i změny) z listopadu 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 13460 (010662) - listopad 2009 aktuální vydání

Údržba - Dokumentace pro údržbu

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 15726 (038510) - listopad 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem

230 Kč

04 Slévárenství

ČSN EN 1248 +A1 (040055) - listopad 2009 aktuální vydání

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače

440 Kč

ČSN EN 869 +A1 (046510) - listopad 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

440 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12162 +A1 (110031) - listopad 2009 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15665 (127021) - listopad 2009

Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.11t

540 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62419 (180414) - listopad 2009

Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15254 (195026) - listopad 2009 aktuální vydání

Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15437-1 (280542) - listopad 2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9121 (310417) - listopad 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 3475-802 (311725) - listopad 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-810 (311725) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3660-019 (311822) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 019: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-026 (311822) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 026: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3373-002 (311840) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 002: Všeobecné požadavky a seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3373-010 (311840) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 010: Kabelová oka kruhového tvaru, cínovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 150 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3373-011 (311840) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 011: Kabelová oka kruhového tvaru, niklovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 260 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3373-014 (311840) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 014: Připojení izolovaná a těsněná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4640-001 (311933) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4640-002 (311933) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4372 (312159) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu s mědí NI-PD9001 (NiCu31) - Dráty pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3115 (312434) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 7050-T73 - Dráty pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3389 (313037) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy) - Třída 1 210 MPa / 730 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4499 (313269) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) - listopad 2009 aktuální vydání

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

340 Kč

ČSN 33 1600/změna Z1 (331600) - listopad 2009

Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 1610/změna Z1 (331610) - listopad 2009

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60204-1 ed. 2/změna A1 (332200) - listopad 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 14. září 2021.

125 Kč

ČSN EN 61000-4-17/změna A2 (333432) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti

125 Kč

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 (333432) - listopad 2009 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61000-4-2/změna Z2 (333432) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-27/změna A1 (333432) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti

125 Kč

ČSN EN 61000-4-28/změna A2 (333432) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

125 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 2/změna Z1 (333432) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2/změna A1 (333432) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350) - listopad 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

190 Kč

ČSN 34 0350/změna Z1 (340350) - listopad 2009

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62305-3/změna A11 (341390) - listopad 2009

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3-1 ed. 2/změna Z1 (347720) - listopad 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3-1 ed. 3 (347720) - listopad 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-10 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

230 Kč

ČSN EN 50216-9 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda

340 Kč

ČSN EN 61008-1 ed. 2/změna A12 (354181) - listopad 2009

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1 ed. 2/změna A12 (354182) - listopad 2009

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1 ed. 2/změna A13 (354182) - listopad 2009

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60424-5 (358471) - listopad 2009

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60793-2-20/změna Z1 (359213) - listopad 2009

Optická vlákna - Část 2-20: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-30/změna Z1 (359213) - listopad 2009

Optická vlákna - Část 2-30: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-3-10/změna Z1 (359223) - listopad 2009

Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro telekomunikační kabely pro uložení kabelovodů a přímo do země

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-2-2 (359242) - listopad 2009

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-5 (359249) - listopad 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-5: Těsněné kryty mikrotrubiček pro zafukování optických vláken, Typ 1 pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-2-8 (359249) - listopad 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-8: Mikrotrubičkové konektory pro zafukování optických vláken, Typ 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (359252) - listopad 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-6/změna Z1 (359252) - listopad 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61755-3-1 (359256) - listopad 2009

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-1: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-2 (359256) - listopad 2009

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-7 (359256) - listopad 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-7: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270) - listopad 2009 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-2-9/změna Z1 (359270) - listopad 2009

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-10-1 ed. 2 (359271) - listopad 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-10-1/změna Z1 (359271) - listopad 2009

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického snímače a analyzátoru optického spektra

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50508 (359741) - listopad 2009

Multifunkční izolační tyče pro práci na elektrických instalacích nad AC 1 kV

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50512 (360066) - listopad 2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60598-1 ed. 5/změna A11 (360600) - listopad 2009

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-14 (360600) - listopad 2009

Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení

340 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/Oprava 1 (361045) - listopad 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 19739/Oprava 1 (385506) - listopad 2009

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 723 (420626) - listopad 2009 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek

190 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - listopad 2009 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN EN ISO 3327 (420866) - listopad 2009

Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 5983-1/Oprava 1 (467035) - listopad 2009

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 1: Kjeldahlova metoda

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 15607 (560672) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14166 (560673) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15652 (560674) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 707 (570003) - listopad 2009 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Návod pro odběr vzorků

440 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 22959 (588728) - listopad 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1119 (643144) - listopad 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1890 (644022) - listopad 2009 aktuální vydání

Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14397-2 (654815) - listopad 2009 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo

190 Kč

ČSN EN 13266 (654830) - listopad 2009 aktuální vydání

Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro povrchově upravená hnojiva

230 Kč

ČSN EN 12945/Oprava 1 (654845) - listopad 2009

Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizačního čísla - Titrační metoda

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15452 (654855) - listopad 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi

230 Kč

ČSN 65 6517 (656517) - listopad 2009

Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera

190 Kč

ČSN EN 15769 (656562) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15870 (668545) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení pevnosti tupých spojů v tahu

190 Kč

ČSN EN 13999-3 +A1 (668589) - listopad 2009 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-4 +A1 (668589) - listopad 2009 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15865 (668650) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13263-1 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13263-2 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15880 (727573) - listopad 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě metodou vytlačování jednotlivého vlákna

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15881 (727574) - listopad 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě zkouškami v tahu na minikompozitech

230 Kč

TNI CEN/TR 15855 (728005) - listopad 2009

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - listopad 2009

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

190 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - listopad 2009

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje

340 Kč

ČSN EN ISO 16484-5/změna A1 (738521) - listopad 2009

Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14908-5 (738525) - listopad 2009

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 11644 (793857) - listopad 2009 aktuální vydání

Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - listopad 2009 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 379 +A1 (832431) - listopad 2009 aktuální vydání

Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

340 Kč

ČSN EN 14605 +A1 (832721) - listopad 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])

230 Kč

ČSN EN 13277-7 (832776) - listopad 2009

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-14 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-15 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky

350 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 (874608) - listopad 2009

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-2 V2.1.1 (875012) - listopad 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ETSI EN 300 440-1 V1.5.1 (875034) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (875101) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V1.4.1 (875101) - listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, základnové stanice širokopásmových datových přenosových systémů, přidružená zařízení a služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 (878595) - listopad 2009

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15638 (941910) - listopad 2009

Brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12790 (943415) - listopad 2009 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka

350 Kč