ČSN EN 50216-9 (351190)

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda

ČSN EN 50216-9 Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se zabývá tepelnými výměníky olej-voda, které mají význam pro výměnu tepla při chlazení olejových transformátorů používajících nucenou cirkulaci oleje a nucenou cirkulaci vody. Norma obsahuje definice používané v uvedené problematice, přehled jmenovitých hodnot potřebných při realizaci poptávky a objednávky. Dále norma informuje o jmenovité chladicí kapacitě, popisuje mechanický návrh a stanovuje a stanovuje požadavky na ochranu povrchů.
V normě je uveden přehled označení tepelných výměníků a informace o požadavcích na údaje na výkonnostním štítku. V kapitole Zkoušky je přehled typových a výrobních kusových zkoušek a popis přípravy pro dopravu a skladování.
V přílohách jsou příklady sestav a tvarů závěsných typů, horizontálních typů a vertikálních pevných typů. Dále je uveden přehled používaných materiálů a příklady výběru materiálů v závislosti na kvalitě vody a podmínek pro hodnocení tepelných výměníků včetně výpočtu chladicí kapacity v provozu. V příloze B jsou závislosti činitele kapacity na vstupních teplotách oleje a vody, na hmotnosti pro hladké a žebrované trubky.V příloze C je příklad výpočtu provozní chladicí kapacity.

Označení ČSN EN 50216-9 (351190)
Katalogové číslo 84151
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2009
Datum účinnosti 1. 12. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963841519
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50216-1 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50216-10 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

ČSN EN 50216-11 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

ČSN EN 50216-12 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

ČSN EN 50216-2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

ČSN EN 50216-3 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

ČSN EN 50216-5 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

ČSN EN 50216-6 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

ČSN EN 50216-7 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

ČSN EN 50216-8 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou