ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 (874608)

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro typy rádiových zařízení určené pro bezdrátové přístupové systémy (WAS)/rádiové lokální sítě (RLAN) pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v kmitočtovém pásmu 60 GHz. Tyto aplikace mohou být rovněž uváděny jako systémy bezdrátových osobních sítí (WPAN) nebo bezdrátových lokálních sítí (WLAN) a jsou určeny pro zařízení krátkého dosahu nepodléhající licenci. Ekonomické výhody tohoto využití platí pro různé trhy, včetně komunikací, výpočetní techniky a spotřební elektroniky tím, že umožňují přenos velkých objemů informací v krátkém časovém úseku (například z kiosku do mobilního telefonu) nebo spojité toky nekomprimovaných dat (například vnější obrazová rozhraní počítače nebo přehrávač disků s vysokým rozlišením). Tyto sítě pracují v krátkém dosahu s velmi širokopásmovými komunikacemi pomocí řady směrových antén se středním a vysokým ziskem, umožňujícími vysoký stupeň opakovaného využití spektra, a mohou používat pružné širokopásmové schéma, podle kterého obvykle pracují v širokopásmovém režimu, a periodicky omezovat jejich šířku pásma (například pro zácvik antén a jiné činnosti). Technické vlastnosti těchto aplikací jsou popsány v TR 102 555, kde je popsáno pásmo 60 GHz od 59 GHz do 66 GHz. Na základě studie o sdílení ve zprávě ECC 114 a 113 je pásmo 60 GHz nyní popsáno od 57 GHz do 66 GHz. Zařízení v tomto kmitočtovém rozsahu určená pro venkovní aplikace rozšíření pevných lokálních sítí (FLANE) nebo pevné aplikace mezi dvěma body nejsou v této normě zahrnuta. Tato norma je určena pro podporu specifikací, které jsou řešeny například v IEEE 802.15.3c, Ecma TC48 a jinými mezinárodními institucemi. Tyto typy rádiových zařízení jsou schopny provozu v celém nebo v jakékoli části vysílacího a přijímacího kmitočtového pásma 57 GHz až 66 GHz. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice R&TTE, který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 (874608)
Katalogové číslo 84404
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2009
Datum účinnosti 1. 12. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963844046
Dostupnost skladem (tisk na počkání)