ČSN (normy i změny) z ledna 2008

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 389-6 (011630) - leden 2008

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání

230 Kč

ČSN EN ISO 4869-3 (011640) - leden 2008

Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 80416-4 (013765) - leden 2008

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 14399-5/Oprava 1 (021042) - leden 2008

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14399-6/Oprava 1 (021042) - leden 2008

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14580/Oprava 1 (021148) - leden 2008

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou s vnitřním hexalobulárem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14583/Oprava 1 (021149) - leden 2008

Šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14585/Oprava 1 (021241) - leden 2008

Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 887/Oprava 1 (021700) - leden 2008

Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 14879-4 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 4: Obklady na kovových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14879-5 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 5: Obklady na betonových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) - leden 2008 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování

570 Kč

ČSN EN ISO 17657-1 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-2 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-3 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-4 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém

340 Kč

ČSN EN ISO 17657-5 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 1506 (120502) - leden 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15266 (138910) - leden 2008

Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 22721 (260359) - leden 2008

Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 1496-1 +A1/změna Amd.5 (269343) - leden 2008

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 18185-3 (269351) - leden 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí

190 Kč

ČSN ISO 1496-3/změna Amd.1 (269355) - leden 2008

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

125 Kč

ČSN ISO 10368 (269366) - leden 2008 aktuální vydání

Termické kontejnery - Systém dálkového monitorování

570 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13260/Oprava 1 (280520) - leden 2008

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13262/Oprava 1 (280521) - leden 2008

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3660-009 (311822) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 009: Kabelový vývod typu J, přímý, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3372-001 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 3372-002 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3372-003 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3372-005 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 005: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, připevněná měkkým pájením - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3372-006 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3372-007 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3372-008 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 008: Volná zástrčka uzemněná pružinou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3372-009 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 009: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3372-011 (311823) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4461 (312244) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4462 (312245) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4463 (312246) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4467 (312247) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4468 (312248) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4469 (312249) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4470 (312266) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4471 (312267) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4472 (312268) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4466 (312269) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4464 (312283) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4465 (312284) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4384 (312287) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2624 (313810) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Zkoušení součástek hydraulických systémů tlakovými impulsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3747 (313891) - leden 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3746 (313892) - leden 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3059 (314966) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaná - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3060 (314967) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaným - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3061 (314968) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4033 (314969) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli - Průměrová řada 8 a 9, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4034 (314970) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska s přírubou na vnějším kroužku z korozivzdorné oceli, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3840 (317900) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4170 (317927) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 15272-1 (323371) - leden 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50015/změna Z1 (330376) - leden 2008

Nevýbušná elektrická zařízení - Olejový závěr "o"

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1/změna Z7 (334590) - leden 2008

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-11-20/Oprava 1 (345615) - leden 2008

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

Změna byla zrušena k 27. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-1 +A1/změna Z1 (345791) - leden 2008

Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad (obsahuje změnu A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (345791) - leden 2008

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

230 Kč

ČSN EN 60068-2-82 (345791) - leden 2008

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.10t, Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 18. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - leden 2008

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 587/změna Z1 (346472) - leden 2008

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy hodnotenia odolnosti proti plazivým prúdom a erózii elektroizolačných materiálov používaných v sťažených podmienkach okolitého prostredia

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60450/změna A1 (346480) - leden 2008

Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů

125 Kč

ČSN EN 61628-2/změna A1 (346567) - leden 2008

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61557-8/změna Z1 (356230) - leden 2008

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61071 (358220) - leden 2008

Kondenzátory pro výkonovou elektroniku

440 Kč

ČSN EN 61071-1/změna Z1 (358220) - leden 2008

Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61071-2/změna Z1 (358220) - leden 2008

Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Požadavky na odpojovací zkoušku pojistek, destrukční zkoušku samoregenerace a trvanlivosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60938-1/změna A1 (358270) - leden 2008

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

125 Kč

ČSN EN 60938-2/změna A1 (358271) - leden 2008

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61988-4 (358788) - leden 2008

Plazmové zobrazovací panely - Část 4: Klimatické a mechanické metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60191-1 (358791) - leden 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 27. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60191-6-16 (358791) - leden 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-16: Slovník zkušebních a zahořovacích patic BGA, LGA, FBGA a FLGA pro polovodiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50377-8-2 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-3 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-4 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-5 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-2-51 (359251) - leden 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-51: Zkoušky - Zkouška přenosu tahově namáhaného jednovidového a mnohovidového kooptického konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61190-1-2/změna Z1 (359320) - leden 2008

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61190-1-3 ed. 2 (359320) - leden 2008

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, Z1 7.18t

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč

ČSN EN 61190-1-3/změna Z1 (359320) - leden 2008

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62137-1-1 (359391) - leden 2008

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62137-1-2 (359391) - leden 2008

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z29 (360340) - leden 2008

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z28 (360340) - leden 2008

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z30 (360340) - leden 2008

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 61770/Oprava 2 (361020) - leden 2008

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-106 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

370 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 2/změna A2 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3/Oprava 1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3/Oprava 1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3/Oprava 1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2/Oprava 1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-68 ed. 2/změna A2 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

125 Kč

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

Změna bude zrušena k 21. únoru 2023.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-87 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

Změna bude zrušena k 16. prosinci 2022.

125 Kč

ČSN EN 60745-2-4/změna A11 (361575) - leden 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-10/Oprava 1 (364800) - leden 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů

Změna byla zrušena k 22. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62464-1 (364840) - leden 2008

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 1332-1/změna A1 (369747) - leden 2008

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 1: Zásady návrhu uživatelského rozhraní

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN ISO 10275 (420436) - leden 2008 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.14t

255 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 23251 (450051) - leden 2008

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.08, A1 1.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 760 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 351-1 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1218-2/Oprava 1 (496124) - leden 2008

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1218-4/Oprava 1 (496124) - leden 2008

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1218-5/Oprava 1 (496124) - leden 2008

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1870-11/Oprava 1 (496130) - leden 2008

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 10315/Oprava 1 (569507) - leden 2008

Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 24276 (569905) - leden 2008 aktuální vydání

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.13t

570 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 18395 (588825) - leden 2008

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14256 (668521) - leden 2008

Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Metoda zkoušení a požadavky na odolnost proti statickému zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15190 (668590) - leden 2008

Konstrukční lepidla - Metody zkoušení pro posuzování dlouhodobé trvanlivosti lepených kovových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - leden 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16276-1 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška

230 Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 197-1/změna A3 (722101) - leden 2008

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14991 (723050) - leden 2008

Betonové prefabrikáty - Základové prvky

340 Kč

ČSN EN 14843 (723064) - leden 2008

Betonové prefabrikáty - Schodiště

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-3 (730035) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t, Oprava 2 12.19t

512 Kč

ČSN EN 15361 (731374) - leden 2008

Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu

230 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

492 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, A1 5.16t

702 Kč

ČSN EN 13084-2 (734220) - leden 2008 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

340 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t

822 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14743 +A1 (755203) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14812 +A1 (755204) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14897 +A1 (755210) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14898 +A1 (755211) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 13443-2 +A1 (755463) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 μm do 80 μm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

550 Kč

ČSN EN 14652 +A1 (755466) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

550 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E16 (800104) - leden 2008

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E16: Stálobarevnost nábytkových textilií vůči pokapání vodou

190 Kč

ČSN EN 14878 (800801) - leden 2008

Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.09t

250 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13277-3/změna A1 (832776) - leden 2008

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13277-4/změna A1 (832776) - leden 2008

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

125 Kč

ČSN EN 13546 +A1 (832778) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

570 Kč

ČSN EN 13567 +A1 (832779) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14120 +A1 (832783) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13485/Oprava 1 (855001) - leden 2008

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.2.1 (872006) - leden 2008

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 (875015) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-1 V1.2.2 (875042) - leden 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.2.1 (875095) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.2.1 (875095) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 (875111) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-11 V3.2.1 (875111) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V3.2.1 (875111) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V3.2.1 (875111) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-7 V3.2.1 (875111) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 454-1 V1.1.1 (875137) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 (875137) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 459 V1.4.1 (876039) - leden 2008

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 447 V1.1.1 (876048) - leden 2008

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.2.1 (878595) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.2.1 (878595) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.2.2 (878596) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 (878596) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2 (878596) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč