ČSN ETSI EN 302 454-1 V1.1.1 (875137)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro digitálně modulované vysílače radiosond a celé jednotky v rozsahu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Vzhledem k tomu, že Světová radiokomunikační konference WRC-2003 přidělila mobilní družicové službě (MSS) pásmo od 1 670 MHz do 1 675 MHz a že dílčí pásmo od 1 683 MHz do 1 690 MHz se používá pro meteorologické družice, doporučuje se koncentrovat radiosondy do dílčího pásma od 1 675 MHz do 1 683 MHz. Tato norma neplatí pro obecně používané FM vysílače radiosond. Je to norma skupiny výrobků, která může být zcela nebo částečně nahrazena specifickými normami pokrývajícími specifické aplikace. Pro neharmonizované parametry mohou platit národní regulační podmínky týkající se typu modulace, odstupu kanálů/ kmitočtů a začlenění automatického zařízení pro vypnutí vysílače jako podmínka pro vydání individuální licence nebo generálního oprávnění, nebo jako podmínka pro používání při výjimce z licence. Automatické zařízení pro vypnutí vysílače může být založeno na době uplynulé od začátku sondování nebo na atmosférickém tlaku změřeném radiosondou.

Označení ČSN ETSI EN 302 454-1 V1.1.1 (875137)
Katalogové číslo 80272
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2008
Datum účinnosti 1. 2. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran
EAN kód 8590963802725
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 454 V2.1.1 (875137)
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 302 454 V2.2.1 (875137)
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

ČSN ETSI EN 302 454-1 V1.2.1 (875137)
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 (875137)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 (875137)
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU