ČSN EN 14543 (061462) Aktuální vydání

Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

ČSN EN 14543 Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh, bezpečnost a značení a zkušební metody pouze pro venkovní ohřívače - sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použiti nebo pro dostatečné větrané prostory.
Tyto spotřebiče jsou určeny výlučné pro použití s palivy třetí třídy, jak je definováno v kapitole 4.
Tato evropská norma platí pro spotřebiče, jejichž jmenovitý tepelný příkon není větší než 17 kW (vztaženo na spalné teplo) a nejvyšší vstupní tlak 50 mbar:
- stacionární nebo
- pojízdné včetně spotřebičů, které obsahují prostor pro uložení přenosné a plnitelné lahve na zkapalněný uhlovodíkový plyn.
Tato evropská norma neplatí pro spotřebiče, které jsou opatřeny ventilátorem buď pro přivádění spalovacího vzduchu, nebo pro cirkulaci konvekčního vzduchu.
Tato evropská norma se netýká lahví na zkapalněný uhlovodíkový plyn, ani jejich příslušného regulátoru, potrubí a ohebných hadic používané pro přívod plynného paliva do spotřebičů, na něž se vztahuje tato evropská norma. Regulátory, potrubí a ohebné hadice jsou zahrnuty v dalších normách (EN 16129, EN 16436-1 a prEN 16436-2 atd.) a národních předpisech.
Tato evropská norma nestanovuje žádné zvláštní požadavky na tepelnou účinnost tohoto typu spotřebičů, ale stanovuje požadavky týkající se spalování, což je otázka bezpečnosti, zajišťující účinné spalování plynného paliva. Metoda měření funkčních vlastností je ale popsána v informativní příloze B.

Označení ČSN EN 14543 (061462)
Katalogové číslo 503993
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135039937
Změny a opravy Oprava 1 8.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 14543 +A1 (061462) z ledna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)