ČSN (normy i změny) z února 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422) - únor 2006

Vibrace a rázy - Měření a hodnocení jednotlivých rázů přenášených z ručních a rukou vedených strojů na soustavu ruka-paže

340 Kč

ČSN 01 3450 (013450) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

350 Kč

ČSN 01 3452 (013452) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

340 Kč

ČSN 01 3454 (013454) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 14571 (038192) - únor 2006

Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14059 (061330) - únor 2006 aktuální vydání

Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1266/změna A1 (061403) - únor 2006

Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin

190 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0703/změna Z1 (070703) - únor 2006

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

32 Kč

ČSN EN ISO 21007-1 (078512) - únor 2006

Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60308 (086505) - únor 2006

Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů

590 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 (106010) - únor 2006

Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 11: Zarážecí nářadí

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-1/změna A1 (130020) - únor 2006

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-3/změna A1 (130020) - únor 2006

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1433/změna A1 (136302) - únor 2006

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 14873-1 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu

190 Kč

ČSN EN 14873-2 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13155/změna A1 (270139) - únor 2006

Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-1/Oprava 5 (274003) - únor 2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-1/změna A1 (274003) - únor 2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2/Oprava 5 (274003) - únor 2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2/změna A1 (274003) - únor 2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2731 (312383) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky do písku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4449 (312404) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4204 (312406) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T841 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2088 (312484) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4408-001 (317730) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14744 (328212) - únor 2006

Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-6-2 ed. 2/změna Z1 (333432) - únor 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (333432) - únor 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50124-1/změna A2 (333501) - únor 2006

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50327/změna A1 (341584) - únor 2006

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

230 Kč

ČSN EN 14604 (342711) - únor 2006

Autonomní hlásiče kouře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (345615) - únor 2006 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

580 Kč

ČSN EN 60695-6-1/změna Z1 (345615) - únor 2006

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-9 (345685) - únor 2006

Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (345791) - únor 2006 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60068-2-47/změna Z1 (345791) - únor 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkušební metody - Upevnění součástek, zařízení a jiných předmětů pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50117-2-1 ed. 2 (347740) - únor 2006

Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-1/změna Z1 (347740) - únor 2006

Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-7 (347818) - únor 2006

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 34-3/změna Z2 (350000) - únor 2006

Točivé elektrické stroje. Část 3: Zvláštní požadavky na turbogenerátory

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 842/změna Z1 (350211) - únor 2006

Směrnice pro užívání a provoz synchronních strojů s válcovým rotorem chlazených vodíkem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61605/změna Z1 (351061) - únor 2006

Neproměnné induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Kódy značení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-041/změna Z1 (356502) - únor 2006

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-041: Zvláštní požadavky na autoklávy používající vodní páru k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-042/změna Z1 (356502) - únor 2006

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-042: Zvláštní požadavky na autoklávy a sterilizátory používající jedovatý plyn k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-043/změna Z1 (356502) - únor 2006

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-043: Zvláštní požadavky na horkovzdušné sterilizátory používající buď horký vzduch nebo horký inertní plyn k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-045/změna Z1 (356502) - únor 2006

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-045: Zvláštní požadavky na zařízení k čištění/dezinfikování ve zdravotnictví, lékárenství, zvěrolékařství a v laboratořích

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-8-1 (358291) - únor 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1 - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-9-1 (358291) - únor 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61019-2 ed. 2 (358450) - únor 2006 aktuální vydání

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61019-2/změna Z1 (358450) - únor 2006

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61185/změna Z1 (358468) - únor 2006

Jádra z magnetických oxidů (ETD-jádra) pro napájecí zdroje - Rozměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62323 (358474) - únor 2006

Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-23 (359244) - únor 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 23: Druh optických konektorů typu LX.5

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-3-37 (359252) - únor 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62237 (359765) - únor 2006

Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50083-2/změna A1 (367211) - únor 2006

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro součásti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 13443 (386110) - únor 2006

Zemní plyn - Standardní referenční podmínky

230 Kč

ČSN EN 14339 (389511) - únor 2006

Podzemní požární hydranty

340 Kč

ČSN EN 14384 (389512) - únor 2006

Nadzemní požární hydranty

340 Kč

ČSN EN 12101-1 (389700) - únor 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t

565 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - únor 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

590 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10318 (420514) - únor 2006

Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10089 (421040) - únor 2006 aktuální vydání

Oceli válcované za tepla na zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10151 (421041) - únor 2006 aktuální vydání

Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 14268 (474071) - únor 2006

Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 7937 (560091) - únor 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN 56 0604 (560604) - únor 2006

Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě

125 Kč

ČSN 56 0607 (560607) - únor 2006

Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH

125 Kč

ČSN 56 0610 (560610) - únor 2006

Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)

65 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20836 (560630) - únor 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Zkoušení výkonnosti termocyklérů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 14637 (570102) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

262 Kč

ČSN ISO 8968-3 (570528) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 293 (640207) - únor 2006

Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 15310 (649313) - únor 2006

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzní desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0201/změna Z1 (650201) - únor 2006

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 12231 (666901) - únor 2006

Fotografie - Elektronické snímání statického obrazu - Slovník

440 Kč

ČSN EN 302-3/změna A1 (668531) - únor 2006

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 201/změna A2 (691700) - únor 2006

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14705 (696355) - únor 2006

Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14321-1 (701577) - únor 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 450-1/Oprava 1 (722064) - únor 2006

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 998-1/Oprava 1 (722401) - únor 2006

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13279-2/Oprava 1 (722486) - únor 2006

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13978-1 (723059) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

350 Kč

ČSN EN 14650 (723430) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny

125 Kč

ČSN EN 13172/změna A1 (727211) - únor 2006

Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12788 (727563) - únor 2006

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P CEN/TS 15117 (730886) - únor 2006

Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

350 Kč

ČSN EN 14488-1 (731304) - únor 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu

125 Kč

ČSN EN 13069 (734212) - únor 2006

Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13084-5 (734220) - únor 2006

Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

340 Kč

ČSN EN ISO 16484-3 (738521) - únor 2006

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14367 (755426) - únor 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 14804 (761401) - únor 2006

Poskytovatelé jazykových studijních pobytů - Požadavky

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19952 (795601) - únor 2006

Obuv - Slovník

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1101/změna A1 (806310) - únor 2006

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)

65 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14902 (835621) - únor 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

460 Kč

ČSN 83 9011 (839011) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

230 Kč

ČSN 83 9021 (839021) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

190 Kč

ČSN 83 9031 (839031) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

190 Kč

ČSN 83 9041 (839041) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

340 Kč

ČSN 83 9051 (839051) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

190 Kč

ČSN 83 9061 (839061) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI TS 101 456 V1.3.1 (874004) - únor 2006

Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI TS 102 023 V1.2.1 (874005) - únor 2006

Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy autorit časových razítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-1 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-2 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-4 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-7 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-8 V1.9.1 (875011) - únor 2006

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 (878595) - únor 2006 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3 (878595) - únor 2006 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 790 V1.4.1 (879042) - únor 2006

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14041/Oprava 1 (917883) - únor 2006

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.