ČSN EN ISO 7937 (560091) Aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií

ČSN EN ISO 7937 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma zavádí recentní horizontální metodu stanovení počtu Clostridium prefringens nejen v potravinách (a krmivech), ale platí rovněž pro vzorky z prostředí potravinářských výroben a prodejen. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 7937:2004 do soustavy norem ČSN. Zatím co ČSN EN ISO 7937 z března 2005 převzala EN ISO 7937:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Ve srovnání s českou normou ČSN EN 13401 ( nahrazenou ČSN EN ISO 7937 z března 2005) se nově se pro kultivační půdy specifikované touto normou zavádí jednotná inkubační teplota 37 °C, pouze půda LS se nadále inkubuje při 46 °C (vyšší teplota má v tomto případě funkci selektivního faktoru). Konfirmační techniky jsou definovány takto: nadále je volitelná jedna z konfirmačních technik [buď za použití půdy k testování fermentace laktózy a redukce siřičitanu (dalším textu této normy se označuje zkráceně jako konfirmace LS), nebo za použití půdy k testování pohyblivosti a redukce dusičnanů a půdy k testování fermentace laktózy a zkapalňování želatiny (v dalším textu této normy se označuje zkráceně jako konfirmace MN a LG)]. Nově se zavádějí články o zkoušení výkonnosti půd pro zajištění jejich jakosti s odkazem na ISO/TS 11133-1 a ISO/TS 11133-2, výjimkou je půda LS, která není v ISO/TS 11133-2 uvedena. Nově se dále zavádějí údaje o shodnosti (10.2), mez opakovatelnosti r a mez reprodukovatelnosti R, jejich interpretaci pro zjištěné výsledky zkoušek osvětlují příklady.

Označení ČSN EN ISO 7937 (560091)
Katalogové číslo 74971
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2006
Datum účinnosti 1. 3. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963749716
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7937 (560091) z března 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)